DSV: Transport-boomet vil ebbe ud i foråret

af | okt 27, 2021

Der er fuld fart i hele butikken, og udvidelsen med opkøbte selskaber ser ud til blive klaret uden problemer.

Evnen er imponerende til at håndtere et højt aktivitetsniveau og integration af store tilkøbte selskaber (reelt er det hele koncerner, som overtages) samtidig med at der et godt greb om omkostninger og effektivitet. Overtagelsen af Global Integrated Logistics er trådt i kraft i Q3 (16-08) og skal i løbet af 2022 være bragt ind i de fastlagte rammer, som passer til den eksisterende forretning. Sådan lyder planen, og det vil føre til fulde fordele af synergi fra og med 2023.

Udviklingen har imidlertid ændret DSV. Den oprindelige kerneaktivitet med vejtransport, Road, er blevet den mindste af de tre divisioner. Air & Sea har overhalet pga. tilkøb og høj vækst. I kraft af en højere margin løfter det rentabiliteten opad for hele DSV. International transport over store afstande mellem vidt forskellige lande giver samtidig DSV en fordel over for kunden. Der er mere klare og hårde markedsvilkår på fragt i Europa, og man bides hele tiden i haserne af konkurrence på pris, udbud og andre vilkår. Der er mange andre udbydere. Den tredje division, Solutions (logistik), er blevet udvidet gevaldigt ved de seneste store opkøb. Det gælder både størrelsen af lagerfaciliteter og antallet af medarbejdere. Her er der tale om et større element af egen indsats set i forhold til de to andre divisioners opgaver med håndtering af regulær godstrafik i et stort flow. Selve arbejdet udføres jo ikke af DSV men via indkøb af tilknyttede leverandører. Logistik kræver topmoderne styring, men det giver bedre mulighed for god performance til glæde for kunderne og selskabet selv.

Kort sagt er DSV blevet markant større (79.325 medarbejdere) og en mere avanceret udbyder af transportservices end lastbiltrafik og spedition med hurtig udførelse af kundernes opgave.

Tid til konsolidering – eller nye opkøb

En normaldrevet stor koncern ville holde pause og integrere de tilkøbte selskaber efter en stor indkøbstur. Købet af Panalpina er kun to år gammelt. Opgaven bliver vigtigere jo større udvidelser, der er tale om. Men sådan tænker man endnu ikke hos DSV. Fokus er i stedet rettet mod at opretholde fremdriften og undgå at gå i stå med finpudsninger. Fremad, fremad.

Situationen på transportmarkedet med høj aktivitet giver forbedret bruttoavance til speditørerne og dermed plads til at klare de negative følgevirkninger, som uvægerligt vil indtræffe under en hurtig ekspansion. Økonomisk er der heller ikke grund til store bekymringer, idet DSV-aktien i kraft af sin formidable kursstigning er blevet en slags ”hård valuta”. De to store opkøb (Panalpina og GIL) er blevet betalt med aktier – og så er alt jo muligt. GIL-overtagelsen har ligefrem tilført likviditet!

Uanset det er den sammenbragte familie blevet så stor og forskelligartet, at man er nødt til at stoppe op og sikre sig en passende grad af samordning i den store forretning. Det er jo ikke en stensikker margin-butik, hvor det blot gælder om at maksimere omsætningen, da det vil udmønte sig i et højere driftsoverskud. Transport er en følsom branche, hvor man let kan miste kunder pga. dårlig behandling – om det så skyldes problemer hos en underleverandør er underordnet. Facit tæller. Hvis en mindre række af kunder siger Farvel-og-tak, kan selskabets renomme være på spil. Transport er en branche med hurtige omskift. Make or break.

Logisk set peger pilen i retning af behov for en pause i DSV på et par år til at gennemføre interne forandringer og forbedringer. Organisk vækst med udnyttelse af det enorme transportnetværk bliver vigtig. Der er kun plads til små udvidelser med opkøb i en fase med konsolidering, altså udnyttelse af vigtige muligheder for et supplement.

Se hele artiklen på EuroInvestor