Daimler opdeles ultimo 2021 i Mercedes-Benz og Daimler Trucks

af | apr 26, 2021

En kommende opsplitning blev annonceret i første kvartal, men det tager lang tid at gennemføre.

Først i tredje kvartal skal det vedtages af en ekstraordinær generalforsamling, og så vil Daimler-aktionærerne få tildelt aktier i det nye selskab Daimler Truck. Delingen sker dog ikke som en stringent fission, idet Mercedes-Benz (det nuværende Daimler’s fremtidige navn) vil beholde en minoritetspost af aktier i Daimler Trucks. Det synes givet, at M-B selskabet derfor vil stå med den største aktiepost i Daimler Truck. Dermed vil der fortsat være en form for fortsat aktiv (og tæt?) forbindelse mellem de to selskaber, hvor M-B er storebror. Men det er muligvis blot en form for forsikring mod stormløb udefra, idet der hurtigt kan fremkomme udspil til forandringer i ejerforholdene, der i udgangspunktet ikke er sikret men ligger åbent (på nær M-B’s aktiepost).

Daimler’s størrelse, prestige og nationale betydning i Tyskland har hidtil udgjort en implicit barriere mod indtog af aktive aktionærer udefra. Men det er jo tynd is i en global verden, og opdelingen af det meget store selskab vil føre til to nye selskaber med en mere håndterbar størrelse. Size matters.

Her vil Daimler Trucks som den mindste og være mest udsat, idet lastbilbranchen er stærkt koncentreret i modsætning til personbiler. Det er formentlig her udviklingen kan tage fart, og ”opfindelsen” af en ny central aktiepost tilhørende M-B kan derfor være udtænkt som en snedig stopklods. Størrelsen kendes endnu ikke ud over, at der vil være tale om en minoritetsandel.

Se hele artiklen på EuroInvestor