Coloplast har udsigt til afdæmpet fremgang

Coloplast har netop udsendt sit årsregnskab, som dækker tiden til og med 30. september. Vanen tro klarer man sig glimrende, og der er angiveligt ingen alvorlige problemer nogen steder.

Nettoresultatet blev forbedret med 15 pct. selv om omsætningen kun voksede med 5 pct. Det skyldes da heller ikke bruttobidraget fra driften, som ligger uforandret på 36 pct. af omsætningen. Fremgangen kom fra forbedring af posterne for af- og nedskrivninger og finans. Sidstnævnte var usædvanlig gunstig, og et mere normalt forløb må derfor påregnes i år. Der er endog hensat yderligere 200 mio. kroner til de sidste erstatninger vedrørende problembehæftede produkter, og dermed skulle denne negative afvigelse være overstået.

Stordrift, anførerrolle og vækst i nichemarkeder

Coloplast er en typisk nicheindustri med et smalt og dybt produktsortiment i høj kvalitet. Det gælder for de to store segmenter, Stomi og Kontinens. Urologi ligger tæt op ad Kontinens men er orienteret mod kirurgiske indgreb. Der satses på at udvide virkefeltet til kræftbehandling (prostata), men det er et udviklingsprojekt.

Europa er selskabets hjemmemarked, hvor man har fordel af et højt niveau i sygeplejen. USA har haft sine egne udbydere af engangsartikler, men her er der kommet hul ind i afsætningssystemet. Dermed er udsigt til markant større salgsindtægter i de nærmest kommende år.

Selv om USA altid berømmes som et land med et frit marked, har det i praksis været en langvarig kamp at manøvrere sig ind og dermed opnå reel adgang til at udrulle salg og markedsføring. Der er mange former for snubletråde. Fremgang i USA for kerneprodukterne skal nu til at tage fart. Etablering af produktion i Costa Rica er samtidig i gang som en ny satsning, og det passer ind i et forløb med vækst.

Det sidste segment er Hud- og Sårpleje, som har haft svigtende succes. Udfordringen er at placere sig i High End delen af dette marked og holde afstand til billige forbrugsvarer nede i bunden.

Coloplast har fordel af sin førende markedsposition inden for Stomi og Kontinens. Man søger at ekspandere salgsmæssigt i nye markeder, og her har man gavn af øget velstand, længere levealder og forbedrede sundhedssystemer. Udnyttelse af potentialet i emerging markets med meget store befolkningstal udgør en virkelig udfordring. Coloplast tilbyder således billigere produkter som passer bedre til købekraften, idet brugerens egen betaling vejer tungere her end i vestlandene og indkomstniveauet efter skat ligger generelt lavere.

Opgaven er derfor groft sagt delt mellem opretholdelse af markedspositionen i Europa, udvidelse af markedsandelen i USA og vækst i styksalget i resten af verden. Geografisk er fokus rettet mod USA og Kina i disse år.

Coloplast optræder næsten overdrevet politisk korrekt

Formanden for bestyrelsen er Lars Rasmussen, som tidligere var administrerende direktør. Det er jo ikke forbudt, men ledelsesklogskab og dårlige erfaringer fra andre selskaber tilsiger at stop er stop for en topchef. Den nye CEO skal overtage jobbet fuldt og helt uden at skulle leve videre i skyggen af sin forgænger, der nu bliver formand.

Undtagelsen er ejerledere, som trækker sig et skridt tilbage men ønsker at opretholde et solidt greb om deres butik. Man kan muligvis placere Coloplast i den kategori, men med tilføjelsen, at Lars Rasmussen så må betragtes som decideret hyret af storaktionær Niels Peter Louis-Hansen til at varetage en rolle som lods. Som søn af firmaets grundlæggere har han været med i bestyrelsen fra 1968 da han var 21 år gammel, og han tilhører dermed ligaen med højest anciennitet i familiebestyrelser her i landet.

Se hele artiklen på EuroInvestor