Bear Market Test er ved at tage fart

af | maj 10, 2022

Humøret på aktiemarkedet er for alvor ved at blive udfordret af en nedadgående kursudvikling. Afstanden op til All Time High (ATH) har passeret 20 pct. for Nasdaq og Nasdaq-100-indeksene.

IT-feberen ser omsider ud til at få en – helt naturlig – afslutning i form af rekyl. Easy come – Easy go.

Situationen på markedet er speget, idet en række påvirkningskræfter er i spil. Der er også variationer angående de vigtigste aktieindeks’ kursforløb i forhold til hverandre. Er det blot udtryk for en forsinkelse før alt ryger nedad, eller er det en indikation på udsigt til et opsplittet forløb fremover.

Min vurdering eller gæt er det sidste. Ingen kender svaret på forhånd.

Læserne er vel mest interesseret i de danske børsforhold, der har C25-indekset som målestok. Indekset befinder sig efter mandagens blodbad på -5,0 pct. i kurstab nu i 1.586. Det skal ses i forhold til All Time High-punktet lige over 2.000.

Vi er med andre ord ved at indlede et Bear Market Test med et kurstab på mere end 20 pct. målt fra All Time High. Det er faktisk forsøg nr. 2.

Første angreb nedad indtraf straks efter Ruslands angreb på Ukraine d. 24/2, men styrken i markedet rettede aktiekurserne op igen i form af et rebound på rundt +10 pct. Det er denne gevinst, som nu er ved at blive blæst væk igen.

Vi er efter min opfattelse næppe inde i et tæt synkroniseret forløb, hvor markederne vil følge samme takt. Selvfølgelig påvirker børserne hverandre på kryds og tværs, og traditionen tro er Wall Street anfører. Desværre er det netop i USA med IT-aktierne som centrum, at oppustningen af børsværdierne er størst.

Strukturmæssigt er det ikke godt men farligt. Det samme gælder den udbredte fokusering på renteforhøjelser hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve Bank. Fed står i virkeligheden i den svageste stilling blandt Vestlandene.

UK er endnu svagere, men det er der ingen interesse for. Derfor er USA tvunget til at hæve renterne før Europa og Japan. Resten af verden vil lægge sig i kølvandet. USA er også placeret i front cyklisk. Ikke godt.

Heldigvis har overophedningen med den amerikanske IT-boble ikke spredt sig til alle andre børser. Et langstrakt tidsforløb har givet et voksende værdimæssigt gab nedad for de største IT-aktiers vedkommende.

De store navne udgjorde en aktieliga helt for sig selv, og kloge finansfolk søgte at argumentere for denne hypotese. De har nemlig elsket disse vinderaktier. Denne gang er der virkelig noget helt nyt under solen, lød konklusionen, thi markedet med boom måtte jo have ret!

I takt med afmatningen i IT-aktiernes kursboom, koncentrerede investorerne deres indsats endnu mere om færre topnavne. Selskaberne nede under dette topniveau kom derimod under pres og gled nedad.

Ser man på selskaberne er der, så vidt jeg forstår, generelt god indre økonomisk styrke i IT-branchens ledende firmaer. Det er ”bare” børseuforien, som er helt ude af trit med virkeligheden.

Deres megabørsværdier må derfor kunne dale ned og komme i forbindelse med det generelle krusniveau uden at udløse et decideret børskrak. Men det forudsætter, at investorerne ikke går i panik og vælter det hele under flugten mod udgangen.

Deres sløvhed med at sælge ud har i sig selv bremset nedturen. Mange investorer vil nødigt slippe en gammel vinderaktie. Du må selv bestemme, om du vil blive hængende eller sige farvel.

Jeg håber, at min vurdering om et forestående opsplittet forløb på aktiemarkederne med en sektorrotation, såkaldt Back to basis, som udfald vil vise sig at være nogenlunde rigtig – ellers gælder det om at passe på og geare ned.

Status: situationsbeskrivelse for markederne ved årsskiftet
Skredet nedad i aktiekurserne er nu ved at brede sig fra Nasdaq-selskaberne til en større del af markedet. I USA holder S&P og Dow Jones sig fortsat oppe over -20 pct. smertegrænsen. Herhjemme har C25 ved mandagens slutpunkt: 1.579 netop passeret denne streg ved 1.600.

DAX, der er i 13.582, havde sit All Time High-punkt ved 16.300 og ligner dermed de to gamle indeks i USA ved at holde sig lidt over det omtalte -20 pct. punkt for skift til en Bear Market Test.

Udfordringen indtræder først, hvis aktierne forlader det kursmæssige topområde, som realistisk set kan ansættes til en størrelse på 20 pct. Udsving op til 8-10 pct. opfattes som udtryk for almindelig puls.

I sig selv er en nedadgående kursudvikling på -20 pct. ikke startsignal til en nedadgående trend og dermed start på et Bear Market. Pointen er, at muligheden herfor for alvor udgør en trussel ved kursfald af denne størrelse, og derfor skal det nu vise sig om der virkelig er styrke i markedet (læs: købere = seriøse investorer).

Et af balladepunkterne i den nuværende situation på aktiemarkedet er, at der forud for det eksogene chok med Ruslands angreb på Ukraine allerede fandtes et træt, ”toppish” marked med All Time High-kursniveau på en række børser.

Aktierne var løbet tør for benzin for opadgående men blev alligevel hængende og svævede oppe i den tynde luft uden at kunne komme længere opad – og uden at en test nedad indtrådte hurtigt af sig selv. Toget var bare gået i stå.

Påvirkningskræfterne
Aktiemarkedet ligner en cykel, som skal bevæge sig fremad for at undgå at vælte. Stilstand er en uholdbar situation.

Ud over en anstrengt situation i udgangspunktet ved årets begyndelse er der denne gang tale om flere påvirkningsfaktorer, som på kort sigt alle peger nedad. Ikke godt.

Inflationen ruller igennem økonomien. Den truer med at skubbe renterne op og fremkalde en recession pga. fald i købekraften. De markedsbestemte renter på obligationer kravler op af sig selv pga. et stort gab i forhold til inflationen.

Centralbankerne er langt bagefter og har mistet grebet om pengepolitikken, så de tvinges til at hæve renterne selv om Ukraine-krigen skaber frygt og opbremsning. Energipriserne var allerede rykket mod nord lang tid før Ukraine-angrebet, og det har bremsende indvirkning på økonomien.

Til sidst kom Ruslands angreb på Ukraine. Det gav et chok og vil give en stribe følgevirkninger og aktive modtræk. Resultatet er krav om tilpasninger og omstilling samtidig med at det virker dæmpende på den økonomiske vækst ved at fremkalde usikkerhed.

Uklarhed omkring den nærmeste fremtid lammer EU-landene i disse uger og som tiden går bliver det til måneder. Hvor lang tid paralyseringen vil ramme os er svær at bedømme, men konsekvensen synes klart at blive en økonomisk opbremsning.

Hvis der kan opnås et hurtigt stop for yderligere russiske angreb og herefter indgåelse af en holdbar fredsaftale, burde vi kunne undgå en recession i EU-landene. Omvendt vil en langvarig krig igennem resten af året og videre ind et stykke i 2023 kunne spolere muligheden for at genoptage den økonomiske genopretning af væksten, som ellers var godt i gang indtil Rusland angreb Ukraine 24/2.

Vi var og er faktisk kun på vej ud af skyggen fra Corona-nedlukningerne. Inflationen kommer herfra plus energipriserne, som rammer hurtigt.

Renten på markederne for obligationer er kravlet pænt opad i Europa selv om ECB endnu ikke har indledt sin forventede proces med at løfte renteniveauet markant op i Euroland. Heldigvis er forløbet kommet i gang af sig selv uden at udløse en massiv salgsbølge af obligationer.

Risikoen er nemlig, at et markant omskift til højere rente let kan udløse spekulative dispositioner. Det burde være en ”No Brainer” for hedge funds og andre spekulanter, så det er en sprængfarlig situation.

Ultimativt vil aktørerne kunne vælte obligationsmarkedet og sende renten direkte mod nord med voldsom kraft. Kurstab på obligationer udgør en farlig affære, som de traditionelle aktører i dette marked vil anstrenge sig for at undgå.

Udsving nedad i aktieværdierne er en kendt problematik for folk på dette marked, men mulighed for store kurstab på obligationer er gået i glemmebogen blandt obligationsfolk. De har en mere bankmæssig tankegang end aktiefolk.

Derfor vil en sådan situation med en krise på obligationsmarkedet kunne ramme med stor kraft. Aktørerne vil i givet fald søge ly for stormen ved at sælge ud så snart de opdager, at der findes en store trussel.

Uklarhed om selv den nærmeste fremtid og reference til de tidligere ekstremt gode år med stabile renteforhold holder vel salgsordrerne tilbage. Men det er Farvel til nul-renterne. Der er tynd is for renteforholdene.

Masser af penge – problemet er uklarhed og risikovillighed
Pilen peger klart nedad for aktier. IT i USA har mistet sin profil som en ”One way ticket to profit”. Spørgsmålet er, om en Bear Market Test vil blive generel og brede sig til et angreb på hele markedet.

Det ser sådan ud. Her skal man huske, at der i højere grad er tale om frasalg udført af tidligere glade investorer, som bare har mistet deres optimisme, end onde angreb nedad fra mørke kræfters side, som prøver at smadre de almindelige investorer. På aktiemarkedet er vi alle hinandens fjender. Vi skal jo have en modpart at handle med, og det gælder både for opadgående ved køb og under nedture ved salg.

Styrken i aktiemarkedet kan forsvinde som dug for solen, og et Bear Market Test-forløb ser ud til at være på vej. Renternes optur er der ikke noget at gøre ved, men decideret stram pengepolitik er der ikke udsigt til.

Vi vil gå fra free money til cheap money. Lange obligationer vil dog blive udsat for kurstab på langt sigt pga. fortsat stigende rente. På kort sigt, dvs. året ud,  er der formentlig mulighed for en stabilisering – med mindre obligationsmarkedet rammes af en decideret kollaps med massive udsalg.

Aktier vil begynde at få konkurrence fra obligationer som placeringsmulighed, men udsigt til kurstab fra stigende rente vil fortsat give aktier et fortrin. TINA – There Is No Alternative – er fortsat vores veninde, og det samme gælder for stigende inflation, indtil det går galt i form af en pris-lønspiral. Den tid, den sorg.

Der er masser af penge, som skal placeres. Nu er der imidlertid for alvor ved at opstå frygt for kurstab i et uforudsigeligt Bear Market Test-forløb. Worst Case er muligheden for en udgang herfra i form af skift til et rigtigt Bear Market, altså en negativ trend, som vil kunne strække sig nogle år frem.

Derfor opfattes muligheden for en recession som en alvorlig trussel. Det vil være gift for aktierne.

De mest alvorlige trusler på aktiemarkedet er IT-boblen og sammenkædningen herfra til en alt for høj andel af penge placeret ud fra indeksbaseret tankegang. Det foregår via platforme, produkter og kopiering af disse facitlister.

Hvis for mange aktører opfører sig på samme måde igennem lang tid uden at tænke sig om men satser i tillid til andre aktørers formodede indsigt og de store tals lov, vil det ende galt – før eller siden. Sådan er aktiemarkedet i dag. Den samme mekanisme kan man se udfolde sig angående demokratiske landes risiko for at havne i en samfundsmæssig blindgyde – selvdestruktion.

Rentestigning har betydning for boligpriserne og dermed byggeriet, som unægtelig trænger til at få en nedkøling. Danskerne og en række andre landes boligejere må imødese en reduktion af friværdierne. Toppen af aktieformuerne er jo også ved at blive kappet af.

Inflationens udhuling af købekraften kan føre til en recession, hvis Ukraine-krigen bliver langvarig. Historiens store ur går langsomt, men pludselig kan der indtræffe en række begivenheder på kort tid.

Rusland ser ud til at være nået til et sådant tidspunkt. Putin-regimets tid er ved at være overstået. Et giftigt dyr er imidlertid farligt i kraft af sin gift selv om det bliver slået ihjel, så næste fase i landets historie kræver visdom at håndtere for at undgå en ny krampetrækning.

Stop for Ukraine-angrebet kan indtræffe lige så overraskende, som angrebet var det. Rusland er ved at havne i en labyrint, som de ikke kan komme ud af.

Man må erklære sejr og nøjes med at beholde de erobrede Donbas områder. De fleste indbyggere vil vel flygte, så en folkeafstemning kan vindes uden at snyde.

Hvor skal aktierne så hen?
Jeg regner med et Bear Market Test-forløb, som fører til en opsplitning af aktiemarkedet med en sektorrotation som udfald. IT og relaterede new commer selskaber vil ryge ind i et Bear Market.

Omvendt vil den store pengeflom kaste sig over det almindelige, brede aktiemarked.

Man vil satse på genoptagelse af opturen i økonomien efter Corona-nedlukningsårene, grøn omstilling med behov for enorme investeringer i dyre løsninger og forøgede erhvervsinvesteringer for at kunne klare denne udvikling. Udskudt levering af biler pga. komponentmangel vil komme i gang og holde væksten oppe.

Se hele artiklen på EuroInvestor