Bayer kæmper sig ud af Roundup klemmen

af | aug 10, 2021

Den tyske medicinal- og kemigigant med 100.000 medarbejdere har fremlagt sit Q2 regnskab.

Det viser solid performance i de tre forretningsområder (Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science), men man kommer alligevel ikke rigtig ud af stedet. Balladepunktet ligger fortsat i dybe problemer for den sidstnævnte aktivitet med landbrugskemikalier. Her havnede Bayer med en selvforskyldt bølge af erstatningskrav fra brug af Roundup. Efter stort besvær overtog Bayer nemlig i 2018 producenten Monsanto, hvorefter en storm brød ud med krav om erstatninger for kræft mv. Det morads sidder man midt i – selv om der er indgået aftaler som dækker 96.000 ud af 125.000 personer. Det koster kassen, og regnskabet i år belastes endnu en gang af store særlige udgiftsposter herfra. Guidance for hele året skønner 4,8 mia. euro i sådanne udgifter. Hovedsagen er dog, at skaderne ikke vokser yderligere. Roundup sælges nemlig fortsat.

Forretningen

Den løbende forretning kører godt og baseres på et stærkt produktsortiment. Bayer er kendt for høj kvalitet. Salget i første halvår voksede med 7,2 pct. justeret for valutaudsving og opkøb. Indtjeningen før særlige poster tegner til at fastholde det pæne niveau, men der er ikke fremgang. Guidance tyder på et svagere resultat i andet halvår, idet kerneresultatet pr. aktie (uden de særlige udgifter) forventes at blive på 6,0-6,2 euro og man har allerede tjent 4,20 euro i første halvår. Cash flow’et har været godt, men uanset det påregnes nettogælden at stige lidt i andet halvår.

Bayer har en rentebærende gæld på netto 34,4 mia. euro, men hertil kommer store hensættelser til pensioner og erstatninger mv. Egenkapitalen er bogført til 30,4 mia. euro. På aktivsiden er der imidlertid immaterielle aktiver på hele 62,3 mia. euro (goodwill, rettigheder mv.) plus 4,5 mia. euro i aktiverede skattebeløb. Sidstnævnte er det dårligste aktiv et firma kan have, da det afspejler underskud og problemer som formodes tjent hjem helt eller delvis.

Selskabet har tidligere udspaltet og frasolgt store virksomheder inden for plast og petrokemi. Dermed fremstår Bayer som en stor medicinalvareproducent, hvor forretningen er opdelt i pharma (originale varer med eller uden patentbeskyttelse) og Consumer segmentet. Consumer klarer de lettere produkter med delvis karakter af forbrugsvarer (hudpleje, smerter, allergi mv.), og det er en glimrende aktivitet. Indsatsen i R&D er høj, og pipeline af mulige kommende produkter er lovende. Man satser målrettet på brug af bioteknologi. Selskabet har en stærk stilling inden for kontrastvæsker til scanning som sin specialitet. Sortimentet af lægemidler er bredt, herunder medicin mod hjertesygdomme og kræft. P-piller er et andet vigtigt virkefelt hos Bayer.

Se hele artiklen på EuroInvestor