Bankerne skal holde ISS i hånden

af | feb 26, 2021

Den korte beskrivelse af 2020-resultatet i ISS er: forfærdeligt. Underskuddet før skat blev på 5,3 mia. kroner, og inklusive reguleringer bogført direkte på egenkapitalen ender det samlede tab på 6,0 mia. kroner. Egenkapitalen er næsten halveret fra 12,5 til 6,5 mia. kroner.

Omdrejningspunktet (key performance indicator) hos ISS er det frie cash flow. Denne pengestrøm kan bruges til vækst i form af opkøb og udbyttebetaling. Tallet udtrykker den offensive økonomiske styrke. Nu er det slut. Der er hverken penge til opkøb eller udbytte. Det frie cash flow blev på -1,8 mia. kroner. Pengene fosser med andre ord ud af virksomheden med 5 mio. kroner om dagen! Der er også foretaget hensættelser til afvikling af kontrakter. Det indikerer, at der likviditetsmæssigt kommer ekstra udbetalinger i år. Til gengæld har man allerede bogført de forventede tab. Ledelsen mener trods denne oprydning at kunne love et positivt tal i 2021 for det frie cash flow samlet set.

Finansafdelingen har prøvet at gardere sig med mellemlange lån og ekstra store kreditfaciliteter for at få handlefrihed til at kunne klare sig igennem den uventede situation med svag økonomisk stilling. Det har karakter af hamstring af penge, hvilket burde bekymre bankerne. ISS kørte sidste år ud i rabatten med pæn fart. Corona-nedlukning satte trumf på og gav en hård, direkte belastning. Især Food Service er ramt. Der er reelt tale om en krise hos ISS, men bestyrelsen søger at opretholde ophøjet ro i profilen udadtil.

Se hele artiklen på EuroInvestor