Bagom barometer – kortsigt

Barometer – kortsigt skal ses som en ekstra service for investorer, der aktivt anvender svingende vægtandel i styring af deres aktiebeholdning.

Generelt er det vigtigt for håndtering af aktier at beslutte sig for størrelsen af sin kapitalindsats. Nogle foretrækker fuld vægt hele tiden (her er P2 og P3 relevante), altså en køb-og-gem holdning. Andre søger at regulere vægten op og ned for at begrænse tab i dårlige perioder, for så atter at geare op, når pilen på ny peger mod Nordøst/Nord.

Det er generelt vigtigere at håndtere sin aktive vægtandel end præcis at udvælge de enkelte selskaber. “Time in the Market” er vigtigere end “Timing the Market” (af køb/salg).

Hver enkelt investor må overveje dette vigtige spørgsmål og beslutte sig for en adfærd, som passer til vedkommendes behov, evner og risikoopfattelse. Min egen attitude er at opføre mig som ”Perma-Bull”. Derfor nedbringer jeg næsten aldrig min aktive andel under en grænse på 70 pct. af de rammebeløb, som jeg har tildelt aktieplaceringer.

Jo mere aktiv man ønsker at optræde, des større udsving i vægtandel kan man foretage. Hvis man er meget kortsigtet, kræver det dog megen opmærksomhed og evne til hurtig revurdering og skift til en ny vægtning.

Min tommelfingerregel om en aktiv vægtning på 70-100 pct. af aktiebeløbsrammen afspejler, at jeg er en moden investor (65 år). Typen af aktier (afkast/risiko/tidsmæssig længde for placeringen) skal også tages i betragtning. Aktierne i P1-P2-P3-P4 porteføljerne er valgt blandt formodet gode papirer med indre styrke, og der satses ikke på ”Dagens ret” muligheder for en hurtig gevinst.

Hvis man derimod er ung og har begrænset kapital til rådighed, kan intervallet for aktiv placering være meget større (25-100 pct.?), da man kan ”surfe mere på bølgerne” med en forhåbentlig lang fremtid foran sig.  

“Barometer – kortsigt” er et forsøg på at fremlægge en indikation (NB: der er tale om et skøn) for aktieudsigten 1-2 måneder frem og er tænkt således: Lav vægt, Middel vægt, Høj vægt.