Vil det brede marked udvikle sig bedre end C25?

af | apr 15, 2021

Denne artikel kommer i forlængelse af de foregående tre udredninger om udviklingsperspektivet for de store C25-aktier og indekset som helhed set i forhold til Euroland. Danmark har jo de facto status som tilhørende denne gruppe selv om vi ikke er medlem af møntunionen. I praksis betyder det reelt en endnu stærkere valutarisk stilling end Tyskland, der har blandet blod med svagere Eurolande og dermed har udvandet sin tidligere stærke valuta (landets vægt i Euroland udgør ca. 30 pct.).

Et opsving vil gavne andre børsmarkeder mere end Danmark

Investorernes udfordring med at opnå et godt aktieafkast er altid lettest at håndtere ved at benytte det marked, som man kender bedst. For danskere er der imidlertid udsigt til mindre medvind for aktiemarkedet end i mange andre europæiske lande. Der er to årsager hertil, nemlig et forspring for danske aktier efter en fantastisk stærk kursudvikling i de sidste par år, hvorved vores aktier placerer sig højt i prisniveau målt ud fra indtjening (P/E tal) og selskabernes indhold/potentiale. Der er tale om en faktisk situation, som de fleste vil erkende, men hvorvidt det så også udgør en bekymring må hver mand jo afgøre.

Den anden mekanik er et mere åbent spørgsmål, nemlig udsigten fremover. Her er der også to parametre i spil. For det første har danske selskaber lav eksponering/følsomhed over for konjunkturudsving. Der synes at være udsigt til et kraftigt opsving ved overgangen til en Ny Normal efter Corona-nedlukningerne. Cykliske aktier (biler, kemi, stål, råvarer, industrikomponenter osv.) får derved mulighed for et stort løft i indtjeningen og det vil give fornyet interesse for netop disse selskaber fra investorernes side.

Se hele artiklen på EuroInvestor