Udsigt til hård start på 2022

af | jan 3, 2022

Åbningsspillet på finansmarkederne ser ud til at blive mere dramatisk end normalt. En række faktorer tørner samme på kryds og tværs, så det er en åben situation uden klar retning og mening.

Aktierne står i centrum og kommer flyvende ind i det nye år på All Time High kursniveau. Der foregår imidlertid også en bekymrende udvikling omkring Corona, som er ved komme helt ud af kontrol – og dermed kan epidemien formentlig ”brænde ud” af sig selv i løbet af første kvartal i de rige lande med god vaccinedækning, mens resten af verden vil komme haltende samme vej lidt senere.

Første kvartal kan derfor udvikle sig til at blive en test med forsøg på politisk styring eller resignation – og dermed mulighed for konfrontationer mellem magthavere og utilfredse borgere.

Den anden store udfordring findes på energimarkedet i Europa, hvor der er indtrådt prisspring opad på både naturgas og elektricitet. Udviklingen her rækker helt ud til os forbrugere, og derfor er det væsentlige forhold.

Henover jul har lav aktivitet bragt lidt ro, men balladen med en tilspidset situation er slet ikke løst. Alt tyder på høje priser for forbrugerne resten af vinteren. Supplerende energikilder med større CO2-udledning er derfor taget i drift igen i større omfang end ønsket.

Corona-forløbet
Omikron mutationen breder sig hurtigere end de hidtidige former af Corona. Samtidig må det konstateres, at de anvendte vacciner ikke indebærer den oprindeligt påregnede beskyttelse, herunder en for kort tidsmæssig dækning. Ideen i den hidtil anvendte linje med at trække tiden ud, mens man ventede på en vaccine, er dermed ved at bryde sammen.

Epidemien ser ud nu til at rase ud af sig selv. Befolkningen vil derved opnå naturlig immunitet, så langt som den slags rækker. Konklusionen vil i et sådant forløb blive, at Corona-styringen ikke lykkedes, men man fik plagen forsinket og dermed blev belastningen to år lang i stedet for formentlig et halvt år.

Det er dybest set et nederlag for Systemet, dvs. eksperter, myndigheder og politikere i regering og parlamenter. Fra sygehusvæsnets side ser opgaven med at redde de hårdest ramte mennesker ud til at være forløbet godt, og der er opnået store forbedringer undervejs i evnen til at håndtere denne nye form for lusket smitsom sygdom.

Til gengæld skal der nu sættes gang i at klare alle de operationer og behandlingsforløb, som er blevet udskudt og skubbet foran som en snebold. De indirekte skadevirkninger fra nedlukninger og forlænget tid med epidemi er meget omfattende.

En kulmination af Corona-epidemien kan blive en barsk og nervepirrende omgang, men sådan ville det jo være gået, hvis vi havde taget tyren ved hornene for to år siden. I mellemtiden er der opnået erfaring med sygdomsbehandling og opbygget immunitet i varierende grad fra smitte og vaccination. Afslutningen bør kunne blive mildere.

Energikrise i Europa – holder Putin sig i skindet
Der er energi nok i verden. Det er altid et spørgsmål om pris og politiske forhindringer. EU og UK er kommet i klemme efter en stik modsat situation med overskud af kapacitet inden for elektricitet siden Finanskrisen i 2008.

Det er slut nu. Nedlukning af elværker og tysk stop for atomkraft har forandret balancen til et Sælgers marked.

Naturgas er blevet genstand for et storpolitisk skyggespil mellem USA og Rusland, hvor Europa med Tyskland som det store importland reelt er kommet i klemme. Blokeringen af åbning af Nordstream 2 er næsten absurd, da det overhovedet ikke drejer sig om at ændre EU’s afhængighed af import fra Rusland, som er et faktum det vil tage mange år at ændre på.

Rusland leverer så vidt vides 40-45 pct. af importbehovet for gas. Man har udvidet kapaciteten i rørledningerne endnu en gang. Det hele drejer sig om USA-Rusland konfrontationen med Ukraine som sagens kerne.

Se hele artiklen på EuroInvestor