Tid til aktier i energi

af | sep 22, 2021

En efterårsstorm ser ud til at ramme aktiemarkedet, men det er en lidt forvirret affære her i starten.

Fokus er rettet mod risikoen i Kina for økonomisk sammenbrud blandt landets ejendomsselskaber og byggedevelopers. Men det har været undervejs længe og handler mere om evnen til at kunne betale renter og afdrag som aftalt på forfaldsdagen. For Evergrande koncernens vedkommende drejer det sig angiveligt om torsdag i denne uge (23-10). Uroen i bygge-/ejendomssektoren kommer efter en forudgående ”Crackdown” rettet mod Kina’s fremstormende IT-firmaer. Erhvervslivets nye supermænd (Tycoons) er i Bad Standing hos Partitoppen. De ønsker selv hovedrollen som Stars.

Beijing-regeringen er ude med den store rive for at stramme op og kalde til orden og disciplin. Børn og unge formanes til ikke at bruge for megen tid på computerspil, og det ligner mere en ny form for moralsk oprustning end økonomisk politik. Der er angiveligt udsendt beroligende signaler til udenlandske firmaer i landet for at undgå uro og bekymringer. Det skal nok gå alt sammen, men landets egne indbyggere og firmaer må udvise accept af Styrets linje: Hold kæft, smil og vær glad.

Kina udgør ikke problemet på aktiemarkedet. Riget i Midten ønsker bare at kunne passe sig selv, og i relation til aktier er Kina-markedet hverken bekymrende stort i absolut kursværdi eller oppustet.

Down Side Risk og eksponeringen for angreb findes et helt andet sted: Aktiemarkedet i USA. Så kig ikke mod Øst men mod Vest. Det er tid til at rebe sejlene, hvis man har redet med på den store USA-optur i IT. Hvad kan man så rette sin offensive kampkraft imod, når likviditeten svulmer op? Det hele tegner jo dårligt i den kommende tid.

Et lyspunkt i mørket: olieselskaber

Udviklingen tegner positivt for selskaber inden for udvinding af olie og naturgas. Branchens aktier har været udsat for udsalg som følge af grøn idealisme, og det har sænket kursniveauet væsentligt i de sidste par år. Det er indtrådt selv om en række af disse selskaber har meddelt, at de vil dreje forretningen over mod grønne energiformer, altså gentage den strategi som Ørsted gennemførte. Men de har jo ikke en statskasse i ryggen og fordel af at please den populistiske politiske magtelite.

Den afgørende parameter i vurdering af denne type aktier er naturligvis olieprisen og sekundært markedsprisen på naturgas. En stor del heraf afsættes nemlig i stedet til aftalte priser, der har et anderledes forløb. Gas er opdelt i et marked for USA og et for Europa, idet transportsystemerne bestemmer adgangen til fysisk levering, der i sidste instans skal kunne håndteres. I Europa kan man vel opfatte naturgas som et restmarked, der præges af overskud eller underskud. Derfor kan der opstå store fluktuationer i prisen. I øjeblikket er der en kraftig optur pga. lav tilførsel fra Rusland og dermed udsigt til mangel i vintermånederne. Ikke godt. Opbygningen af de normale og ønskede lagre er alt for lav, så der er ugler i mosen, men hvad er forklaringen? Lav import sender prisen op på gas. Det påvirker i næste led prisen på elektricitet og fjernvarme, ligesom olieprisen trækkes op.

Se hele artiklen på EuroInvestor