Oliemarkedet sitrer – Bliver OPEC plus til OPEC minus?

af | jul 7, 2021

Prisen på råolie er rykket gevaldigt op i løbet af første halvår. Prisniveauet ultimo 2020 lå på 50 dollar. Nu er råolieprisen rundt 77 dollar. Det er samtidig værd at bemærke, at det normale spread mellem WTI (normen er 2-3 dollar billigere end Brent) og Brent kontrakterne næsten er forsvundet.

Med andre ord er den amerikanske WTI-olie steget relativt mere end nordsøolien. Det peger i retning af øget finansiel spekulation, så vidt jeg formår at fortolke forløbet. Faktisk har satsning på oliekontrakter givet et af de højeste afkast i første halvår med + 50 pct. mod »kun« +14 pct. for aktier i både USA og Europa.

Det er lykkedes for OPEC med Plus udvidelsen at udvide markedsandelen så meget, at prisen kan gelejdes opad – og der er høj intern disciplin blandt disse olieeksporterende lande, så kvoterne overholdes.

Balladen nu skyldes, at man i foråret blev enige om en udvidelse af den samlede eksportmængde, som dog først skulle sættes i kraft midt på året. Ideen var at geare op for olieeksporten i takt med et forventet opsving i forbruget efter Corona-nedlukningerne. Prognoser fra IEA taler om fuld genopretning af olieforbruget ultimo 2021. Det skal dog forstås som normen for olieforbruget opgjort ultimo 2019 (før Corona). I praksis betyder det derfor en manko på to år uden den normale løbende tilvækst i verdens olieforbrug. Tempoet var i forvejen droslet lidt ned fra tidligere +1,4 pct. årligt til +1,2 pct. om året. Samlet er påvirkningen af Corona dermed ca. -2,5 pct. i formindsket olieforbrug i forhold til basisforløbet.

Den faktiske differens i olieforbrug målt på denne dag ligger så vidt vides rundt 5 mio. tønder i døgnet, hvoraf mindre flytrafik står for halvdelen. Hvis man skal tilbage på det tidligere niveau ultimo 2021, bliver der brug for en stor forøgelse af produktionen i andet halvår. Det er fordelingen af denne udvidelse OPEC+ strides om på deres møder, som nu er sat på pause. Noget skal der ske for at undgå uro i olieprisen.

Markedet er tilsyneladende stramt, men det er næppe sandheden herom. Olielandene er nemlig verdensmestre i at udløse turbulens – til gavn for dem selv.

Se hele artiklen på EuroInvestor