Novozymes – mere bæredygtig end grøn

af | apr 28, 2021

Selskabet er et af Danmarks store håb i erhvervslivet. Dets bidrag til en bedre fremtid består i bæredygtige, biologisk baserede produkter i form af enzymer og plantebeskyttelsesmidler. Kort fortalt gør Novozymes det muligt at udskifte petrokemiske metoder med bæredygtige løsninger. Der spares energi, da de biologiske procesforløb ikke kræver opvarmning, og forurening fra restprodukter minimeres.

Trods en række positive egenskaber skal der kæmpes hårdt salgsmæssigt for at vinde frem. Petrokemi viger tilbage og støtter sig til sine fortrin som kendt teknologi med veletablerede markedspositioner: indarbejdede, hurtige og effektive procesforløb med lav pris for kemikaliet. Generelt er udbredelsen af enzymer foregået uden statsstøtte eller hjælp fra lovregulering med direkte krav om brug eller en tildelt præferencemæssig stilling via indirekte pres (kendes fra CO2). Med kommerciel bæredygtighed i alle produkter som ballast er Novozymes til gengæld sikret mod pludselige afbræk som følge af lovændringer eller andre politiske påfund. Det kan kun gå fremad. Spørgsmålet er tempoet i væksten.

Se hele artiklen på EuroInvestor