Markedsudsigt for andet halvår – modreaktioner truer

af | jun 30, 2021

Corona-forløbet er endnu ikke overstået, og derfor spiller sygdommen – men især de modforholdsregler som sættes i værk – fortsat en vigtig rolle.

Det gælder dog kun på kort sigt, da Corona-foranstaltningerne må formodes at blive afviklet i løbet af de kommende måneder for OECD-landenes vedkommende. Resten af verden er bagefter med et forsinket forløb, der fortsat vil udgøre en belastning ind i 2022.

En lykkelig Corona-afslutning forudsætter dog, at vaccinerne faktisk giver en tilstrækkelig god dækning mod det stigende antal nye udgaver, ligesom virkningstiden skal være op mod et år for at masevaccinationerne kan anses for at fungere som en succesfuld blokering af sygdommen. Uanset vaccinernes værdi er Corona-slaget overstået – og så må det gå, som det vil. Vi skal videre.

Men Corona ser ud til at trække en lang hale efter sig omkring skift til normal tilstand igen, nye smittetilfælde og genstart af aktiviteter, som var lukket helt ned eller førtes videre i mindre skala.

Tre spørgsmål bliver vigtige i kølvandet på Corona-forløbet: Vil de hårdest ramte byerhverv komme tilbage i et format, som ligner forholdene før epidemien (Q4 2019)? Hvilke påvirkninger af adfærden vil hænge fast? Og hvordan vil borgerne evaluere og revurdere den politisk-administrative elites håndtering af krisen? Yderligere skal der findes svar på den økonomiske belastning fra stor forøgelse af statsgælden og svækkelse af erhvervslivet som følge af Corona-nedlukningen.

Se hele artiklen på EuroInvestor