Mærsk: Super-resultat i år – men hvad bliver Ny Normal

af | aug 3, 2021

Rederiet har udsendt en opdatering for Q2 med foreløbige tal (EBIT driftsresultat på 4,1 mia. dollar) og en tilpasning opad af guidance for regnskabsåret. Det går bedre end nogen kunne drømme om, og et driftsresultat (EBIT) på knapt 100 mia. kroner er inden for rækkevidde. Imponerende. Frit cash flow bremses af stigende udgifter og praktiske besværligheder i den ophedede situation med forceret indsats alle vegne for at få tingene til at glide. Maersk driver verdens største søfragtorganisation.

Det frie cash flow forventes at blive på mindst 11,5 mia. dollar, og dermed vil hele nettogælden blive betalt. Q3 forventes at blive endnu bedre end Q2 pga. højsæson, og det indikeres, at boom’et vil kunne fortsætte året ud. Men samtidig understreges, at usikkerheden er høj. Intet er normalt.

Usædvanlig markedssituation

Denne betegnelse bruges da også til at beskrive markedsforholdene og er vel kernen i det hele. Der er gået KUK i vareflow’et utallige steder. Problemer med at få tomme containere frem til kunderne i tide har været omfattende, og det tager lang tid at få returkredsløbet til at fungere igen.

Globaliseringen viser dermed sig fra en negativ side i form af afhængighed på kryds og tværs af komponenter og halvfabrikata, der indgår i stramt styrede forløb hos færdigvareproducenterne. Bilfabrikkerne beklager sig gang på gang, og de er vant til lange planer for bilmodellerne og stram styring. Tandhjulene skal gribe ind i hverandre, og problemer med småting kan forsinke alt og give negative ringvirkninger.

Forløbet vil selvfølgelig blive normaliseret, som tiden går. Meget tyder dog på, at der er en afledt forsinkelsesmekanisme pga. de tidligere gennemførte krumspring ude i frontlinjen hos producenterne for at klare forsyningsproblemerne i første omgang. Dermed har man skubbet en snebold foran sig, som skal ordnes i de kommende måneder. Bufferlagrene skal ikke bare genoprettes men øges i omfang, hvis der ellers er plads til det. På mellemlangt sigt vil der blive sat ind for at opbygge mere sikre og kortere varekæder.

Se hele artiklen på EuroInvestor