Hvordan skal man vurdere ekstra indtjening hos Mærsk

af | aug 3, 2022

Rederiet har netop opreguleret sin guidance for den forventede indtjening i 2022.

Man påregner at tjene ekstra 7 mia. dollar i forhold til det sidste skøn indeholdt i Q1 rapporten. Driften formodes i år at indbringe hele 31 mia. dollar. I 2021 satte man rekord med 20 mia. dollar. Målt i forhold til den investerede kapital på 45 mia. dollar er rentabiliteten ekstrem høj med et tal på ca. 70 pct.

Det åbne spørgsmål er, hvor længe Bonanza-tilstanden vil fortsætte? Aktiens pris afhænger af dette forhold. Få tør tro på en så givtig fremtid, og derfor kan man købe APM-aktien til et ekstremt lavt P/E-tal på ca. 2! Hvis festen bare fortsætter i et par år er alt betalt.

Ekstrem høj indtjening overgår alle forventninger

Driften forløber endnu en gang bedre end nogen kunne forestille sig, og forud-meldingen til det rigtige kvartalsregnskab i morgen er derfor udtryk for rettidig omhu.

Afvigelsen er imponerende, men ledelsen påpeger, at festen kan dæmpe sig i fjerde kvartal. Aktiviteten i tredje kvartal plejer at være højsæson, og det mønster ser ud til at blive fastholdt. Kunderne har lært af tidligere bøvl og optræder nu mere forsigtigt med deres afskibninger og booking af kapacitet for at undgå forsinkelser og problemer. Genopblussen af Corona i Kina og risiko for strejker med krav om højere løn i havne rundt om i verden udgør de praktiske besværligheder.

Maersk satser i den nuværende fase med høj efterspørgsel på at udnytte sine fordele omkring kvalitet (troværdighed og levering til tiden). Man skummer fløden blandt kunderne og holder sig tilbage i kampen om markedsandel. Det giver ro i organisationen til at styre driften og omkostningerne.

De offensive kræfter bruger man på at udvide forretningen på land, altså højere andel af fragt fra dør til dør og mindre volumen fra speditører. APM får dermed en højere betaling per container. Forskydningen burde styrke indtjeningsevnen i de kommende år, som en langsigtet gevinst.

Små investeringer forud for en massiv CO2-satsning

Samtidig befinder Maersk sig i en fase med forberedelse til et skift over mod brug af CO2 venlige skibsmotorer.

Afklaringsforløbet er i gang angående dieselmotorerne, men den store udfordring bliver at fremskaffe grøn metanol i det enorme omfang, som kræves. Formentlig bliver metanol løsningen hos Maersk, men udviklingen kan føre i en anden retning.

Helt galt går det næppe, da man dels tøver med at indlede et storstilet investeringsprogram i nye skibe og store dieselmotorer er grovædere, som kan omstilles til brug af andet input af brændstof. Økonomisk er det afgørende punkt at sikre sig, at merudgiften kan sendes videre til kunderne.

Maersk søger at være med i front men uden at lave et sololøb, som kan ende med dyre fejltagelser.

Ud fra et aktiemæssigt synspunkt er denne forberedelsesfase med pause i investeringerne gunstig. Tilbageholdenhed hos Maersk giver mulighed for forbedret udnyttelse af kapaciteten og dermed ekstra indtjening fra driften. Der kommer tidligst gang i store nybygningsprogrammer efter 2025. Indtil da er der udsigt til et stort frit cash flow.

Hvordan skal man vurdere et bidrag på yderligere 7 mia. dollar

Opreguleringen af guidance for 2022 med ekstra 7 mia. dollar i driftsindtjening er svær at vurdere rækkevidden af.

Festen i priserne på transport af containere vil jo med tiden blive ramt af en almindelig tilpasning nedad, idet konkurrencen vil stige. Der er også risiko for et direkte afbræk, hvis eksporten fra Kina går i baglås pga. politiske forviklinger med USA eller nye Corona-nedlukninger sættes i gang i landet, som er det vigtigste sted for afskibning af fragt.

En forsigtig metode er at nøjes med at indregne tillægsgevinsten. Et beløb på 7 mia. dollar svarer til ca. 2.500 kroner pr. aktie før skat. Beskatningen af ekstra indtægter er lav takket være reglerne for tonnagebeskatning selv om aktiviteterne i havne og landtransport har normale skattesatser.

Børskursen indeholdt formentlig allerede et element af forventet positiv afvigelse i forhold til APM’s seneste guidance. Alle er klar over, at disse skøn per definition er forsigtige. Et slag på tasken er derfor, at nyheden burde føre til et løft i børskursen på ca. 2.000 kroner. Børsprisen mandag var 19.760. I skivende stund er aktien kun steget til 20.100, altså en bonus på 340 kroner pr. aktie svarende til +1,7 pct. Børsaktørerne tøver. De er måske blevet forvænt med fremgang?

Cash In fase kan fortsætte i flere år

Man behøver ikke at være professor for at kunne indse potentialet i APM-aktien.

Kursniveauet er på niveau med indre værdi, og egenkapitalen forrentes med ca. 60 pct. i år. Ingen kender fremtiden, men pointen synes at være, at vi generelt er kommet ind i en længere fase med skift til fordel for virksomheder med rådighed over output-kapacitet. Udbydere som Maersk har på ny fået pricing power. Maersk driver verdens største virksomhed inden for søtransport af containere baseret på et globalt netværk af ruter med egne skibe og terminaler, altså full scale løsninger end-to-end.

Se hele artiklen på EuroInvestor