FedEx: Profit warning og guidance-stop viser recession

af | sep 20, 2022

FedEx er en pulsmåler for den økonomiske aktivitet ude hos End Users, forbrugere og virksomheder.

Selskabet er verdens største distributionsvirksomhed med 550.000 medarbejdere, og man råder over 700 egne fly. Regnskabsåret slutter ultimo maj. Resultatet for 2021/22 var lidt skuffende pga. højere omkostninger og en række særlige udgiftsposter. Det er vand under broen, og nu gælder det udviklingen i 2022/23, hvor første kvartal allerede er overstået.

Særpræget i månedsopdelingen indebærer, at FedEx ikke alene ligger placeret på forkant omkring måling af den løbende aktivitet i samfundet med forsendelser, men også er en måned foran i forhold til den almindelige opdeling på kvartaler. Alt foregår i et spotmarked med udsving fra dag til dag.

Ledelsen udsendte 15-09 en kort meddelelse med hovedtal for Q1. Dataene afviger kraftigt nedad. Størrelsen er -20 pct. for indtjening pr. aktie. Man oplever en recession med vigende volumen, og pilen peger angiveligt mere og mere nedad. Q1 hos FedEx dækker månederne juni-juli-august. Den nedadgående udvikling er fortsat ind i september. Det får ledelsen til at fremlægge en markant nedjustering af indtjeningen i Q2. Guidance for hele regnskabsåret er samtidig annulleret.

Med andre ord tør ledelsen ikke oplyse noget konkret om den forventede udvikling, skønt man styrer den store virksomhed tæt i denne følsomme branche. Problemet er uklarhed om efterspørgslen. Omkostningerne stiger fortsat, selv om det store løft i brændstofudgifterne slog igennem i det senest afsluttede regnskabsår (31-05).

Nu skal der skæres ned i omkostningerne. Den langsigtede 2025-målsætning om at opnå en stor forbedring af overskudsgraden (EBIT) fastholdes. Opkøb af egne aktier har været omfattende, og det vil fortsætte i reduceret omfang. Timingmæssigt har ledelsen ikke haft en heldig hånd i år på det punkt. Tæppet er blevet trukket væk under fødderne på dem. Kunderne svigter.

Det fulde regnskab præsenteres 22-09

Der er kun tale om hovedtal, som fremlægges for at overholde reglerne i tilfælde af væsentlige afvigelser. Det er der absolut tale om, og nu skal sejlene rebes for at modvirke nedgangen i styksalget. Kapacitetsudnyttelsen skal forbedres, og det kan man kun gøre ved at skære ned.

Problemet på det punkt er prekært, idet man hurtigt kan komme til at opleve et rebound i volumen. Desuden er det påkrævet at holde på gode medarbejdere i en tid med stor jobrotation.

Udviklingen er med andre ord kommet ud af den stramme kontrol uden at der er tale om en alvorlig krise. I bedste amerikanske stil er tålmodigheden lav fra ledelsens side. De vil derfor skære ned i omkostningerne for hurtigt at komme frem til en struktur med upside i stedet for downside.

Forløbet hos FedEx er interessant ved at fremstå som en ”leading indicator” for aktiviteten i økonomien i I-landene. USA står dog for cirka halvdelen af omsætningen. Der er ingen oplysninger om nedgangens omfang i antal styk, men det tyder på at være tale om en alvorlig størrelse.

Det rigtige kvartalsregnskab på torsdag kan give et interessant billede af den recession, som er nu ved at udfolde sig. En situationsrapport ude fra virkeligheden.

De store koncerners aktivitetsomfang har efterhånden udviklet sig til måleinstrumenter med hurtigere data end nationalregnskaberne. Wal-Mart og Amazon har samme mekanik indbygget, mens udbydere af reklame som Google har en anderledes struktur baseret på deres måling afforbrugernes adfærd.

Balladepunktet hos FedEx er imidlertid, at pendulet hurtigt kan svinge den anden vej igen, hvis paralyseringen ved Ukraine-krigen og EU’s indre priskrise på energi pludselig ophører. Så vil der være tale om et bump i vejen og ikke en krise af længere varighed med voksende omfang.

Signalets værdi

Vi har nu fået bekræftet, at aktiviteten bremser kraftigt op og en recession ser allerede ud til at være indtrådt. Indkøb af ”ting og sager” udskydes af forbrugerne, og der spares på alt for at kunne klare eksplosionen i energiudgifterne. Virksomhederne ser ud til at være mere rolige, men nedskæringer må være på vej i mange firmaer.

Der er store forskelle geografisk i økonomiens udvikling. USA kæmper ”kun” med generel høj inflation, dvs. et fald i reallønnen. De har ingen krise for gas- og el-priser. EU er derimod havnet i en alvorlig indre krise.

Forløbet er langt hen ad vejen forårsaget af politiske selvmål angående sanktionerne mod Rusland og EU’s organisering af markedslignende børsplatforme for håndtering af handel med kontrakter på energi. Her spillede den politisk styrede proces for at fremme grøn omstilling en fremtrædende rolle i udformningen og metoderne for markedspriser. Derfor lukkede ”man” det ene øje. Det andet blev lukket, da spekulationen tog fart.

Når EU-Kommissionen på et tidspunkt åbner begge øjne og træder i karakter, kan hele balladen få en brat afslutning. Så længe den nuværende struktur opretholdes er vi på vej mod et crescendo, altså en virkelig krise.

Pointen er, at alle borgere i EU rammes og udfordres direkte, og hver enkelt person må klare sig så godt som muligt. Systemet har svigtet – og er faktisk årsag til krisen med et frontalangreb mod vores levevilkår og påståede velstand. Enten får vi snart fred i Ukraine, så spekulationen kan stoppe, eller vi får et sammenbrud med sociale revolter i Europa.

Så længe krisen i Europa fortsætter, vil en virksomhed som FedEx være udsat for modvind – trods fordelen ved den store orientering mod det amerikanske hjemmemarked.

Signalet fra FedEx om recession er kort sagt troværdigt. Derfor må der påregnes en række andre profit warnings for kalenderårets Q3. Spørgsmålet er, om det bliver en forbigående eller en dybere recession?

Aktien

FedEx driver en følsom, volumenbaseret forretning med krav til nogenlunde stabilitet i flow’et af forsendelser. Selv om man benytter et stort input fra underleverandører, så er udnyttelsen af kapaciteten et centralt punkt. Pauser med dyk i volumen rammer hårdt. Denne gang ser der ud til at være tale om et forløb over flere måneder og ikke kun et kortvarigt blackout.

Overskudgraden i 2021/22 blev på 6,7 pct. Lønandelen er høj med 34,3 pct. Udgiften til brændstof udgør 5,5 pct. af omsætningen, hvilket er forholdsvis lavt i en transportvirksomhed. Året før lå tallet på 3,4 pct. Pointen må være, at udgiften til løn er meget høj ved den form for ”last mile” transport.

Se hele artiklen på EuroInvestor