Fase med stockpicking på vej

af | maj 24, 2022

The trend is your friend. Alle elsker at kunne satse på aktiekøb med vinden ind i ryggen, så risikoen for tab er begrænset. I medvind er alle skippere gode, lyder et gammelt mundheld.

Af samme årsag har man som investor en voldsom trang til at koble sig på bærebølger. Det, som alle andre gør, vil jeg også være med i. Så længe der kommer flere med på bølgen, vil processen køre videre – ligesom et kædebrev.

The wisdom of crowds er i sagens natur en mekanik, som indeholder et stort element af sandhed. Det fungerer eksempelvis perfekt, når man skal finde frem til en turistattraktion. På aktiemarkedet er der ikke et præcist punkt, som alle skal finde frem til. Tværtimod er børsen en kampplads, hvor enhver er sin egen lykkes smed.

Pludselig vender nogle folk rundt og sælger ud – de bryder kædebrevet, og så kan den selvforstærkende magnetiske kraft forsvinde som ved et trylleslag.

Jo mindre sund fornuft og realt grundlag der findes i det pågældende aktiv, des større udfaldsrum og risiko nedad. Krypto-satsninger er i topklasse på dette punkt. Alt er muligt – for tyngdeloven gælder slet ikke, når der ikke er en real substans som grundlag. Der er end ikke et atom. Alt er muligt for den som tror. Det er for mig at se en slags postmodernisme.

Et skift væk fra en positiv trend er i sig selv svær at kapere for investorer. De er udholdende og håber i lang tid på en genoptagelse af den fantastiske opadgående trend, som gav så flot afkast. Den gamle regnebog er blevet ubrugelig, og nye metoder til værdiansættelse må opfindes. Kursfald indtræffer ved en sådan punktering, og derfor er tempoet altid højere på vej ned end på vej op.

Når trenden knækker sammen
Noget, der begynder som en gode ide, ender i reglen som en dårlig ide. Denne talemåde er angiveligt alment brugt på Wall Street. Man kan jo også forklare overdrevne opture i aktiekurserne med en mere regulær markedsmekanisme, hvor boom i børsværdierne tiltrækker sig opmærksomhed.

Medierne elsker den type af succeshistorier. Det giver andre selskaber lyst til at gå på markedet med en børsintroduktion for at skaffe penge eller for at give de gamle ejere adgang til at sælge ud.

Efterspørgslen skaber et større udbud, men det betyder ofte tilgang af selskaber med dårligere kvalitet. Me too. Jævnfør hjemmesiden statista.com var der i februar 2022 en kendt bestand på 10.397 forskellige krypto aktiver. Tænk engang.

På aktiemarkedet er udfordringen, at den stærke, positive trend i USA for IT og High Tech aktier igennem en lang årrække er knækket. Forløbet er fortsat i gang, men det udfolder sig ikke klart og tydeligt, så alle og enhver kan forstå, hvad der foregår.

Det er et snigende forløb. Man kan efter behag enten glædes eller græmmes over, at strukturen og tempoet i nedturen udfolder sig som et kludetæppe og ikke i form af et regulært dyk, som ville have haft karakter af et børskrak.

Den positive side er, at vi undgår en bred nedtur, hvor IT-superaktierne ville trække hele markedet med sig på vej nedad. Sådan er status i dag, men det kan vise sig at være falsk tryghed. Strukturen i aktiemarkedet er nemlig farlig pga. et rekordstort placeringsomfang baseret på facitlisten i de ledende aktieindeks, altså ensartet indhold.

Lave omkostninger ved passiv administration ud fra de kendte vægtandele i stedet for aktiv styring og overvågning er et håndfast argument for at følge med flokken. The wisdom of crowds. Hvis der for alvor kommer skub i en nedtur, vil det hurtigt kunne udløse neddrosling af sådanne ”benchmark” placeringer – og så er der risiko for en domino-reaktion. Alle vil sælge de samme aktier via fondene uden at se på indholdet men alene ud fra et ønske om at geare ned i eksponeringens omfang.

Ufatteligt mange penge er placeret i blind tillid til visdom og stabilitet i at ligne gennemsnittet. »Jeg stemte altid med den største flok og de tanker, andre tænkte, var mig mer’ end nok« -Admiralens vise.

Når en stærk opadgående trend brydes, opstår der en Bear Market test. Det er en kamp for at kravle tilbage i det gamle topområde ved All Time High, og herefter vil der være forsøg på at genoptage den afbrudte opadgående trend. Hvis det ikke lykkes at fastholde en placering i topområdet, er perspektivet en form for frit fald – og det betyder start på et Bear Market.

Uklar situation – markedet skal finde sine ben
I disse måneder befinder vi os i et sådant vadested. USA er antastet, idet Nasdaq markedet er røget i grøften, Det smalle Dow Jones indeks klarer sig bedre takket være indholdet af gamle aktier. S&P trækkes delvis med af nedturen. Processen er foregået trinvis uden så klare forhold, at det har udløst en bred aktienedtur.

Vi har undgået et børskrak selv om megaværdierne på verdens absolut største og topmoderne virksomheder smuldrer. Som ved et tilbagetog i en krig må man beundre bagtroppen, som nægter at smide deres aktier men lever videre i håbet om et rebound.

Den trinvise nedtur har – foreløbig – forhindret spredning af udsalg. En nedadgående spiral skal først finde frem til en bund og stabilisere sig før der bliver mulighed for forsøg på en genrejsning. IT-optimisterne håber på en V-formation, altså en kortvarig nedtur. Overreaktioner er dog normale på finansmarkedet, så Best Case ud fra et optimistisk scenarie er vel ikke V men en Y-formation.

Et sådant forløb betegnes angående det lodrette fald ofte som Flush, og her er der virkelig tale om en test af investorernes mentale styrke.

Bekymringer og trusler på aktiemarkedet står nærmest på rad og række i disse måneder: Udgangspunkt er kursmæssigt placeret ved All Time High, der er en krig i fuld skala i Ukraine, et voksende gab mellem Rusland og Vestlandene med en voksende kreds af lande som tilslutter sig aktiv modstand mod Rusland inklusive Ventegruppen (Kina) med valg af vinderen som argument, knaphed/forsyningsproblemer for en række varer, høj og usikker inflation, stigende rente, risiko for recession pga. udhuling af reallønnen og uklarhed om fremtiden. Ikke godt.

De nærmest kommende måneder kan blive et kapløb om at få afsluttet Ukraine-krigen inden økonomien i Vestlandene går i baglås. Der er risiko for en recession i Q4-Q1, hvis krigen ikke snart bringes til ophør. Det kan så føre til start på et regulært mareridt i form af en pris-lønspiral, hvilket vil fastholde det høje inflationsniveau.

Indtil videre håber alle på, at inflationen er forbigående. Kort sagt vil lønmodtagerne kræve kompensation via lønnen for de høje priser. Hvis det indtræffer, vil renterne rykke direkte mod Nord. Stagflation er navn på den trussel. Politisk er der også tale om en kamp mellem grupper ude i befolkningen.

Best Case er at give en så hurtig og massiv bistand til Ukraine, at Rusland tvinges til at standse angrebskrigen. Putin kan så prale af sine erobringer i Donbas-området, mens Vestlandene vil tildele Ukraine militær beskyttelse fremover. Et reelt jerntæppe vil blive opbygget ved Ruslands grænser mod vest. USA’s massive våbenhjælp til Ukraine tyder på en linje, som skitseret her.

En langvarig stedfortræderkrig med Ukraine som spydspids mod Rusland er farlig. Vestlandene risikerer, at de økonomiske skadevirkninger i vore egne lande ikke standses i tide men bliver alt for store. Der er mere end rigelig med problemer, som er kommet ud af kontrol. ”Ro på nu” må være et klart mål. Det kan nemlig let gå galt.

Stockpicking går forud for sektorrotation
Jeg har igennem lang tid fremført et synspunkt om udsigt til sektorrotation væk fra IT-star aktier over til det almindelige brede aktiemarked, altså ind i selskaber med regulær aktivitet af produktion og service.

Penge er der jo masser af, og obligationer er giftige varer med udsigt til kurstab, når renteniveauet er på vej op fra et historisk lavpunkt. There Is No Alternative (TINA) til aktier gælder fortsat, men det skal være ordentlige varer.

Indtil videre er det lykkedes at undgå et børskrak med kollaps af IT-boblen. Der er dog stadigvæk risiko for en ringvirkning fra store kurstab på IT til indeksbaserede placeringer. De almindelige aktier i det brede marked udgør jo den resterende del i de samlede aktieindeks. Ud fra logik burde isen kunne holde, men i praksis afhænger det af utallige menneskers beslutninger om eventuelle salgsordrer og den gensidige påvirkning af hinanden. Det er et åbent forløb.

Trægheden i investorernes IT-exit, det store omfang af indeksbaserede porteføljer og dyb uklarhed om selv den nærmeste fremtid indebærer, at vi er havnet i en situation på aktiemarkedet, hvor der næppe kan indtræffe en decideret målrettet rotation fra IT til det brede marked. Sådan opfører aktørerne sig ikke.

Vi må nok forberede os på en famlende proces, hvor kernebegrebet bliver Stockpicking. Aktive valg af enkelte aktier med interessant upside potentiale bliver arbejdsmetoden. Når man opdager et muligt nyt guldkorn på aktiemarkedet enten ud fra sin egen evne til at vurdere selskaber eller ud fra overvågning af børskursens udvikling (teknisk analyse), så vil det straks sætte gang i en vurdering af tilsvarende selskaber og en lede-proces for at finde andre navne med positiv udviklingsmulighed.

Det kaldes Stockpicking, når man må hige og søge uden at kunne satse på en bred trend.

En ny positiv trend
Efter nogen tid med en sådan famlende udvikling med positiv indstilling fra investorernes side som drivkraft kan der blive mulighed for bredere optimisme på aktiemarkedet som helhed. En ny trend vil omsider blive etableret, og der kan så være en ny portion trend-fribilletter, som alle vil prøve at få fat på.

Se hele artiklen på EuroInvestor