Er børsintroduktioner værd at satse på?

af | jun 4, 2021

En af børsmarkedets fornemmeste opgaver er at optræde som platform for kapitalfremskaffelse – og vel at mærke tålmodige penge i form af egenkapitalindskud. I vores tid er det egenkapital som tæller, da det giver mulighed for at påtage sig store risici og åbner for høj vækst i forretningen og dermed nye arbejdspladser.

Omvendt er tiden forbi, hvor banker indtog en central rolle i erhvervsudviklingen. Det er sket selvom nulrenter burde give nye og bedre muligheder for kreditfinansiering. Udviklingen er forløbet »af sig selv« på kapitalmarkedet, og vi er derfor i Europa ved at få en struktur som ligner den høje vækstdynamik i USA.

Det er dog en forudsætning for at få denne vækstmotor til at fungere, at der er et solidt grundlag af risikovillig kapital og friske investorer, som er parat til at være med i sådanne fremadrettede satsninger på vækst, hvor afkastet først kommer efter mange års indsats. Hvis firmaet altså lykkes med sit projekt og »kommer i orbit«.

Se hele artiklen på EuroInvestor