Equinor: Højere salgspriser, gevinst på vindmøller og tab på salg af Kalundborg-anlægget

af | aug 3, 2021

Prisen på både råolie og naturgas i Europa er rykket markant opad. Equinor (Statoil) er et Upstream selskab, og de har derfor atter gode tider. Næsten jubel.

Boom’et i indtjeningen vil ud fra halvårstallene give en forrentning af egenkapitalen på ca. 20 pct. Skatteprocenten er imidlertid progressiv i Norge, og den er allerede nået op på 66 pct. Rentabiliteten opgjort før skat er derfor helt oppe i skyerne. Der er råd til at tage store smæk i stiv arm, og det er tid til at rydde op i det løse. Olieraffinaderiet i Kalundborg og distributionslagret i Hedehusene er netop blevet solgt til Klesch Group, som er en nyere aktør med hjemsted i England. Frasalget ser ud til at udgøre størstedelen af en nedskrivning på 180 mio. USD (1,1 mia. kroner). Selv om beløbet er stort, drukner tallet alligevel i halvårets overskud før skat på 9,4 mia. dollar (netto 3,8 mio. dollar). Så, pyt.

I dette tal indgår faktisk også et par andre særprægede poster. Denne gang er det på den gode side, nemlig gevinster på salg af andele i havvindmølleprojekter/koncessioner med hele +1,38 mia. dollar (8,6 mia. kroner)! Projekterne ligger fortsat kun på tegnebrættet. Hurra, hvor det går forrygende i selskabets nye virkefelt, der knapt nok har fået rigtig gang i drift af vindmøller.

Sådan er denne hotte branche, og det kendes jo allerede fra Ørsted. Måske burde de ansvarlige politikere, som opfinder/tildeler grundlaget for denne værdiskabelse af eventyrlige dimensioner overveje, hvorledes sammenhængen mon er i straks at kunne trylle milliarder ud af den blå luft baseret på en tildelt koncession? Det gode formål lammer vel desværre evne og lysten til at tænke. Men hvem betaler mon gildet? Ja, pengene skal komme fra de glade forbrugere=borgere=vælgere. De har jo selv på valgdagen afgivet deres stemme til den snævre kreds af opstillede politikere. Disse repræsentanter for befolkningen anser sig for ansvarsløse i at beslutte alt for høje priser på energi og dermed uddeling af milliardgevinster til projektmagerne. Kollektivt vanvid.

Mængderne stagnerer og stigende priser slår igennem på indtjeningen

Udviklingen er næsten udelukkende dikteret af markant højere markedspriser på energi. Mængderne ligger nemlig lidt lavere, men det forventes indhentet i andet halvår. Geografisk er udvindingen i Norge afgørende, og den har samtidig fordel af at være stabil. Til gengæld er beskatningen den højeste i verden.

Se hele artiklen på EuroInvestor