Der er mangel på gode aktier

af | dec 2, 2022

Udsagnet kan jo påstås at være selvindlysende, hvis man opfatter et tilfredsstillende afkast som det kvalificerende punkt for at kunne betegne en aktie som ”god”. Noget der siger sig selv.

Pointen er imidlertid, at man som investor ikke på forhånd ved købet har nogen sikkerhed for at opnå et godt og forudsigeligt afkast. Det er altid en satsning baseret på forventninger til en ukendt fremtidig udvikling, og her er der en stribe faktorer i spil. Overraskelser forekommer igen og igen.

Efter købet sidder man i saksen, og så må man med mellemrum revurdere perspektivet for afkast/risikoforholdene.

Opgaven er derfor at få fat i ”gode aktier” enten som en fast placering i årevis på Warren Buffett maner, eller at prøve en form for timing ved at ”låne aktierne” ved udsigt til optur i børskursen og aflevere dem tilbage på ”Biblioteket”, når pilen begynder at pege nedad.

Sidstnævnte er en ædel sport. Den kan eksempelvis drives ved at følge tæt i fodsporet på Leading Investors, for eksempel kendte navne eller Insiders, eller via teknisk kursanalyse, hvor man prøver at opdage signaler.

Uanset metodevalg omkring at følge andre har man satset på en ”lods”, og man har dermed opgivet at benytte sin egen beslutningsevne. Udfaldet vil bero på ”Lodsens” dygtighed.

Her skal det siges, at teknisk analyse af kursforløb er en form for fortolkning af Big Data – The Wisdom of Crowds.

Der findes mange kurstekniske modeller og signaler, hvorfor tilhængere af denne arbejdsmetode over tid udvikler hver sin vurderingsmetode, altså bruger tækning. Uanset denne styrke satser man ved kursteknisk analyse på, at markedets prisdannelse kan udnyttes som ”prognoseredskab”.

Hvis der skal opnås en komparativ fordel, må man være klogere end gennemsnittet af de udførte transaktioners personer såvel som andre tekniske analytikere.

Gode aktier må vurderes fundamentalt

Min metode er at analysere selskaber ud fra forretningsmæssige forhold og mulige scenarier for de ydre markedsforholds udvikling.

Udfordringen er at opnå en fordel omkring indsigt i relevante og gode selskaber samtidig med at det skal kombineres med specifikke udsvingsparametre for den pågældende virksomhed og makroøkonomiske vurderinger skal ligeledes indgå.

Desuden skal man prøve at tage hensyn til praktiske påvirkninger af børsmæssig karakter, altså overveje hvordan andre investorer har ageret og vil opføre sig i aktien – såvel de allerede involverede aktionærer som potentielle købere ude på sidelinjen.

I disse år findes der en pengeflom som jagter placeringsmuligheder. Pengene er derude, og denne situation udgør et slags sikkerhedsnet under aktiemarkedet som helhed. Muligvis forhindrer det også en recession i at udvikle sig?

Indirekte giver høj inflation et reelt kursværditab for aktier og obligationer, så de faktiske kursfald formindskes. Derfor går det næppe helt galt for børskurserne nedadgående. Down Side Risk er – eller burde være – begrænset.

Det gælder dog kun for ”gode selskaber” og er ikke en generel gardering mod kurstab. Der er nemlig akkumuleret et bjerg af oppustede børsværdier i en bred vifte af supervækstfirmaer inden for IT. I hovedsagen handles de på Nasdaq i USA.

Tilpasningen til virkeligheden er endnu ikke slået fuldt igennem på disse aktiekurser. Der er indtrådt en permanent ændring af de ydre økonomiske forhold fra nul-renter til et moderat højere renteniveau, og udsigten lyder på endnu højere renter. Øjeblikkets rente-rekyl er en kunstpause.

ECB og Fed prøver at fastholde ideen om et maksimum på 2 pct. i inflation. En sådan tilstand er blevet til de gode gamle dage. Ønsket er selvfølgelig at opnå det, men projektets succes er tvivlsom.

Alle kloge folk ved det, men ingen siger det højt. En slags uofficiel statshemmelighed. Den egentlige opgave på nuværende tidspunkt handler om at forhindre start på en pris-lønspiral, da en sådan udvikling vil give renteniveauet et elevatorløft.

Derfor er alle aktivformers værdi under angreb – også obligationer, fast ejendom og ædelmetaller. Safe Havens findes ikke i disse måneder.

Som investor er man tvunget til at påtage sig en risiko eller med åbne øjne at parkere sine penge på en bankkonto med nul i rente – uagtet købekraften om et år må formodes at være reduceret med mindst 5 pct. og muligvis endnu mere. Ingen kan vurdere inflationen blot nogenlunde præcist på et års sigt, og et forecast 5-10 år frem er meningsløst.

Pointen i det hele er, at realrenten er gået fra moderat negative tal til dybt negative tal. Det er en absurd situation, som næsten kan opfattes som en form for blackout.

De tidligere års lave inflation i Euroland, Tyskland som det sikre land, på 1-2 pct. førte til et-årige renter på -0,7 pct. Det betød en negativ realrente (rente efter inflation) på ca. -2 pct. Inflationen begyndte at rykke mod Nord i april 2021. Nu ligger etårs-renten på 2,1 pct. og inflationstakten er 10,0 pct., altså en negativ realrente på ca. -8 pct.

Den faktiske inflation i de kommende 12 måneder vil formentlig falde. Hvis man forestiller sig et inflationstempo om et år på 5,0 pct., så vil det faktiske fald i købekraften blive på 7,5 pct.

Realrenten må med andre ord formodes at blive på -5,4 pct. (2,1-7,5), muligvis endnu dårligere. Selv om renten er steget, er realrenten faldet! Rentepilen fremover peger derfor opad.

Opgaven med at finde aktiver, som kan bevare realværdien og helst forøge den, er til at få øje på.

Gode aktier vil få en J-kurve

På langt sigt vil virksomheder med et anvendeligt salgsudbud klare sig godt igennem stigende inflation. Hvis et selskab besidder en decideret styrkeposition i form af pricing power er det perfekt, men uanset det er der et par væsentlige forbehold.

Man kan ikke bare satse uovervejet på sådanne firmaer. For det første vil disse selskaber også blive påvirket negativt af faldende købekraft fra skiftet opad i inflation, da reallønnen reduceres. For det andet skal man som investor tage hensyn til kursniveauets højde ved et aktiekøb.

Timing af købet er nødvendigt. Man kan jo købe verdens mest fantastiske aktie og tabe penge på den, hvis anskaffelsesprisen er vanvittig høj. Selv om den formentlig vil stige igen senere hen, så er du for længst kørt træt i den som placering og har derfor solgt den med et stort kurstab.

Netop den mekanik er en trussel for IT-superaktierne.

De mere almindelige virksomheder er udsat for konkurrence. Priserne skal hæves i et forløb med modstand fra andre udbydere, som søger at få fingre i kundernes penge. Men alle skal kunne leve og få omkostningerne dækket, så indtjeningen vil kun forbigående blive ramt af modvind.

Det betyder, at man som investor burde kunne påregne et positivt afkast – men der er mulighed for at man først skal igennem en J-kurve for aktiekursen, altså indledningsvis en sur fase.

Til gengæld skal man holde fast i gode placeringer, når toget begynder at rulle afsted med retning Nordøst.

Inflation giver efterspørgsel på reale aktiver – rigtige aktier

Aktiemarkedet kørte allerede træt i andet halvår 2021. Vi har nu været igennem 1½ år med topdannelse og et setback, der har haft karakter af en Bear Market Test. Indtil videre er konklusionen, at ”bukserne holdt”.

Vi har klaret kursfald på ca. 20 pct. uden at udløse en nedadgående trend. I stedet er aktiekurserne efterfølgende kravlet lidt opad igen. Dow Jones ligger ca. 6 pct. under All Time High.

Se hele artiklen på EuroInvestor