Chr. Hansen’s hockeystav

af | okt 15, 2022

Chr. Hansens aktiekurs fik et løft på hele 14 pct. efter fremlæggelse af Q4-resultatet og dermed et årsregnskab. Så store ryk for en sværvægter (børsværdi 55 mia. kroner) ses sjældent, så der må være tale om en stor, positiv overraskelse. Det må finansfolk og analytikerne vel mene, når børskursen stiger?

En sådan konklusion kræver dog en positiv bias i grundholdningen, eller også æder man råt ledelsens optimisme, der blev bekræftet af kurshoppet. Markedet har jo altid ret, siges det. Jeg beklager ikke at kunne se noget lys – heller ikke i guidance for det nye regnskabsår 2022/23.

Indtjeningen ligger på et højt men stabilt niveau. Det fremkommer imidlertid ud fra en markant udvidelse af aktiviteten fra tilkøb og løbende udvidelser. Medarbejderstaben er nået op på 3.700 fra 2.900 to år tilbage (opgjort som årets gennemsnitlige bemanding). Kapitalindsatsen er ligeledes udvidet. Her har man haft gavn af frasalget af Colors forretningen. I stedet er der ekspanderet i feltet med langsigtet vækstpotentiale, Health & Nutrition.

Den gamle stamforretning med Food Cultures & Enzymes (med vægt på mejeriprodukter) har beskeden fremdrift. For alle aktiviteter gælder, at der er gennemført prisforhøjelser. Det fortsætter i det nye regnskabsår, og guidance for dette år ser ud til at hente fremgangen fra højere priser.

Faseopdelte investeringer og fokus på aktiekursen

Selskabet er i gang med interessante projekter for at udvide af virkefeltet inden for Health & Nutrition. Så vidt man forstå de sparsomme oplysninger er tempoet for den påtænkte ekspansion droslet ned. Investeringerne i kapacitet vil blive søgt gennemført i trin. Pointen synes at være et ønske om at holde på pengene og få et mere sikkert vækstforløb, men bagsiden af medaljen må blive lavere afkast.

Aktiekursens nedtur opfattes tilsyneladende som en større hovedpine end forretningens udvikling. Indikationen i regnskabet er tydeligvis, at der nu skal tages hensyn til aktionærerne i større udstrækning og mere tydeligt. Der tales også om mulighed for et ekstraordinært udbytte og/eller opkøb af egne aktier, men det er jo gratis at lufte ideer, som børsmarkedet elsker at høre.

Aktiekursen er fortsat høj

Balladepunktet er imidlertid, at aktiekursen trods en halvering fra All Time High fremdeles ligger meget højt. Som investor må man se med bekymring på den manglende økonomiske præstationsevne i form af forventelig fremgang i indtjeningen i takt med udvidelsen af indsatsen af medarbejdere og kapital.

Chr. Hansen er en særdeles lovende virksomhed placeret i et fremtidsorienteret virkefelt med fokus på bæredygtighed og høj kvalitet af almindelige fødevarer og produkter med positiv påvirkning af kroppens funktion og velbefindende. Af samme årsag opnår Chr. Hansen altid en høj placering ved rating ud fra alle tænkelige skalaer for positive egenskaber i bæredygtighed og ESG. Problematikken om CO2 og mælkeproduktion fra køer er endnu ikke i fokus.

Der er dog leveringstid på afkast af selskabets mange positive egenskaber opgjort i menneskepenge. Selskabet er muligvis en hockeystav med mulighed for et take off og løft opad en gang ude i fremtiden. Det skal gælde absolut, men i særdeleshed set i forhold til aktiekursens høje niveau.

Forventningerne er efter min opfattelse for høje, men den slags forhold kan bedømmes forskelligt. I øjeblikket er investorerne ikke særligt optaget af store, idealistiske produktegenskaber. En positiv bias i holdningen kan hurtigt komme igen og dermed give belæg for den særdeles høj aktiepris. Pointen er bare, at det hele vil være udtryk for tildeling af en positiv præmie til aktiekursen.

Det vil bero på fornyet begejstring for story telling om ”grønne drømme”. I øjeblikket er det ikke IN. Aktien handles til P/E 32 (412/12,7). Med mulighed for knapt 10 pct. fremgang i det nye regnskabsår er det fremadrettede P/E-tal 29 (412/14). Overskudgraden er faldende. Afkastet på den investerede kapital viger også og ligger nu på 11,4 pct. Indre værdi er meningsløs, da immaterielle aktiver udgør grundlaget i en sådan beregning.

Selskabet skal formå at løfte sig op på et betydeligt højere niveau i salg og indtjening for at kunne honorere aktiekursens krav til afkast. Hvis man som investor ønsker at satse på Chr. Hansen, må man gøre sig klart, at satsningen er langsigtet og der er udsigt til flere år før sammenhængen med de løbende resultater kan påregnes at give aktien et solidt underlag. Når analytikerne får studeret årsregnskabet nærmere vil øjeblikkets begejstring næppe holde.

Se hele artiklen på EuroInvestor