C25-aktierne burde kunne klare en Bear Market Test

af | maj 17, 2022

I mine seneste artikler her hos EuroInvestor har jeg søgt at vurdere situationen på aktiemarkedet. Generelt ser det ud til, at aktiemarkederne ved årsskiftet var nået frem til et punkt, hvor opturen efter to fantastiske år var kørt træt.

Bull-markedet foregik på trods af dybt negative ydre forhold angående Corona-epidemien. Dybest set opstod skadevirkningerne fra nedlukningen.

Aktiebørserne fik hurtigt vendt et chokbaseret dyk ved udbruddet i Europa til en flot positiv trend. Det har været en imponerende præstation. Sandheden heri er formentlig, at man har anstrengt kræfterne mere end holdbart på børsen.

Aktierne kom langt foran den realøkonomiske vogn. Pengeflommen blev pløjet ned i aktier. Det er ikke i sig selv farligt at være foran. Det er faktisk aktiemarkedets fornemste opgave at prøve at afspejle forventninger til fremtiden.

Spørgsmålet er dog fortsat ubesvaret. Det skal nemlig afklares, om forventningerne til et stort opsving faktisk bliver opfyldt. Ellers revner bukserne på aktiebørsen.

I år skulle dagsorden for økonomien derfor være et kraftigt opsving med +4 pct. vækst, men det blev afsporet ved Ruslands angreb på Ukraine. EU har netop nedsat sit skøn for væksten i 2022 til +2,7 pct. fra den tidligere prognose på +4,0 pct.

Estimatet for 2023 er på +2,3 pct., hvilket viser pilens retning. Ikke godt. Som regel er officielle skøn afdæmpede og forsinkede i forhold til udviklingen. Man vil ikke skubbe til læsset.

Risikoen for en decideret hård økonomisk opbremsning med recession, dvs. fald i realindkomsten, spøger i baggrunden. Høj inflation dræner vores købekraft.

EU formoder, at toppen for prisstigninger vil indtræffe her i Q2 med +6,9 pct. regnet et år bagud. For hele 2022 lyder skønnet lidt lavere med 6,1 pct.

Estimatet for 2023 ligger helt nede på 2,7 pct., altså en blød landing lige over tempoet frem til Corona brød ud i 2020. Tallet for 2023 ligner ønsketænkning.

Forsinkede skadevirkninger fra nedlukninger er hovedårsagen til inflationsboomet. Den sammenhæng er ubehagelig for statsmagtens folk i centraladministration, regeringer og politikere.

Energiprisernes himmelflugt slår igennem uden forsinkelse som en anden faktor. Årsagen er kun delvis Ukraine-krigen.

Herfra må vi imødese yderligere prisstigninger og forsyningsproblemer inden for fødevarer i andet halvår, og den belastning vil få global udbredelse. Det lønlige håb er, at vi kan undgå start af en pris-løn-spiral, så inflationsudviklingen ikke går i selvsving.

Et vigtigt punkt for inflation og fastholdelse af udsigt til økonomisk vækst bliver forløbet omkring en afslutning af krigen i Ukraine. Standses vanviddet i løbet af sommeren med en reel og holdbar fredsaftale, vil skadevirkningen kunne begrænses.

Hvis krigen fortsætter året ud og et stykke ind i 2023, vil der være mulighed for en recession i Vestlandene – og Rusland vil kunne havne i en magtomvæltning.

Mit gæt er en våbenhvile i august forudsat Rusland opnår en form for militær sejr i Donbas området – uanset dens omfang. Putin er nødt til at kunne fremvise et synligt resultat af angrebskrigen for at sikre sin egen position, som trues af modgang i krigshandlingerne.

Rusland optræder som en brutal papirtiger. Ved at standse krigen sender Rusland Sorteper over til Ukraine, som skal afvise fred.

Bear market-test – USA contra Europa
Det svage punkt på aktiemarkedet findes på Wall Street med IT-sektoren i spidsen. Nedturen er allerede godt i gang, men der er stadigvæk langt ned – meget langt før børsværdierne nærmer sig en afspejling af realindholdet i selskaberne.

Det er varm luft frembragt af børseufori.

Risikoen er, at en landing kan ske hurtigt. Derved kan der opstå dramatik, som kan forskrække os alle og udløse salgsbølger på alle andre børser.

Indtil videre går det heldigvis nedad uden panik. Investorerne bliver hængende i håb om et rebound – Ekstranummer!

De moderne digitale IT-koncerner har – så vidt vides – næsten alle en fornuftig økonomi uden faretruende gæld. En krise vil ikke dreje sig om risiko for tab på gæld hos banker mv. men om oppustede børsværdier, som bare er ved at fordufte igen. De sidste skal blive de første – til at tabe penge.

Der findes dog et andet svagt punkt. Omfanget af placeringer ud fra indeksbasering, facitliste adfærd, er ekstrem stor. Det indebærer mulighed for en decideret lavine, hvis der breder sig en bølge med udsalg og neddrosling.

Alle vil sælge den samme pose aktier. Mange investorer vil blive ramt af et chok, hvis det ender i en negativ spiral, hvor tabene accelererer uden nogen stopklods.

Alle vil sælge, men ingen vil købe uanset hvor lavt priserne kommer ned. Ikke godt. Hold jer fra midtbanen og placer jer ude i periferien. Rigtige mennesker skal have rigtige aktier – ikke dåsemad.

Europa har ikke fulgt USA i at opbygge et IT-boom. Enkelte selskaber har prøvet af efterligne det amerikanske eventyr, men formatet er forblevet begrænset.

Europa har derimod formået at fastholde en række store, modne industrivirksomheder. USA har udhulet sin produktionsmæssige rygrad.

Lyspunkterne i USA er sektorerne for High Tech inklusive IT-indhold, fly/våben, medicin og mærkevarefirmaer. Servicevirksomheder står også godt i kraft af førerskab i konceptudvikling.

Perspektivet er for mig at se et drastisk skift i børsværdien af IT-aktier i USA. Bear market-test vil føre til et bear market for disse aktier uden udsigt til en ny optur i de næste 3-4 år.

Et gæt på landingspladsens placering for NASDAQ-indekset, som er i 11.650, er 10.000-området plus/minus 10 pct. Nedturen er med andre ord ikke overstået, hvis denne vurdering er nogenlunde rigtig.

Alt muligt andet kan selvfølgelig indtræffe, og der er tale om et gæt. Pointen burde dog være åbenlys: der har været oparbejdet en enorm børsboble, og denne ballon er endnu ikke kommet ned på jorden.

Sektorrotation ind i andre aktier
Nedturen påvirker alt og alle i negativ retning. Udviklingen i Ukraine-krigen er en joker, som indtil videre har vist sig fra den negative side.

Tidsfaktoren er dog ved at blive til fordel for Ukraine – selv om den i udgangspunktet var til Ruslands fordel som det største land. Ukraine’s heroiske kamp er kernepunktet.

Krigen drejer sig ikke om at vælte Putin men om at sikre Ukraine mod angrebet. En stedfortræderkrig mod Rusland udgør en farlig mulighed.

Tidens politiske magthavere i Vestlandene mangler indsigt og dannelse, men på den anden side er de altid parat til at slå en handel af for at stoppe blodsudgydelse.

Krigen slutter nok en dag, når vi får fred – som en sang så klogt udrykker det.

Perspektivet ser ud til at være et forløb med bear market-test. Det vil afslutte IT-aktieboomet i USA. Her vil der indtræde et bear market med udsigt til flere års varighed.

Risikoen er, at nedturen breder sig til andre dele eller aktiemarkedet som helhed. Vi skal igennem en hård, negativ testfase, før pilen på ny kan dreje sig mod nordøst.

En langsomt, glidende nedtur for IT-frontrunners er best case. Worst case er et frit fald med udløsning af en salgsbølge inden for indeksbaserede placeringer.

Overførsel af pengebeløb fra IT til aktiemarkedet i bred forstand kan opfattes som en sektorrotation. Back to basis, og farvel til drømme om en hurtig udvikling af et digitalt science fiction-samfund.

Penge er der masser af takket være enorme statsunderskud år for år og ekstrem lempelig pengepolitik. Bobleformuerne inden for IT vil i vid udstrækning forsvinde op i den blå luft.

Easy come – Easy go. No harm done.

Vi har heldigvis ingen farlig kreditboble. Truslen på det punkt gælder et voldsomt omfang af realkreditlån, hvor bankerne i kraft af deres ejerskab af disse selskaber er med hele vejen via ”skorstenslån” til at klare størstedelen af udbetalingen.

Der er ofte tale om 15 pct. ud over de 80 pct. via obligationsudstedelsen. Nye købere har som regel boliger i den lave ende af prisskalaen.

En nedtur i priserne på boligmarkedet kan formentlig begrænses. Det skyldes en positiv sideeffekt ved stigningen i inflation.

Fast ejendom fungerer i praksis som en form for Safe Haven mod fald i købekraften for folk i bred almindelighed. Man kan jo i det mindste skaffe sig fred med en fastlåst udgift på sine boliglån.

Men der er da helt klart også tale om en boble i ejendomsmarkedet, som skal bringes ud af verden. Stavnsbåndet kan blive genindført i praksis for en række uheldige blandt de seneste års boligkøbere.

De må affinde sig med at skulle beholde deres bolig i muligvis 5-10 år indtil der igen er en friværdi.

Danske aktier
C25 har haft en formidabel kursudvikling siden Finanskrisen i 2008. Novo Nordisk indgår med stor vægt i denne succes, men det gælder ligeledes for bidraget fra gruppen af nicheselskaber, som udgør det meste af vores aktiemarked.

Vi har derimod lavt indhold af både konjunkturfølsomme industrier og moderne IT-firmaer. Banker og forsikring har ikke været tunge sten i sækken selv om de har trukket det samlede afkast ned.

Mærsk-aktien har også gennemlevet en årrække med svag performance indtil det hele så rykkede vildt mod Nord på bagkant af Corona-nedlukningen.

Vores kursforløb har derfor haft præg af en frontplacering i forhold til resten af Europa. Derfor kørte C25 også træt i løbet af andet halvår 2021. Foreløbig har 2022 budt på svag performance set i forhold til det europæiske marked.

Bear market-testpunktet ligger efter min opfattelse ved -20 pct. målt fra All Time High (C25: 2.000-niveauet). Vi har allerede kæmpet ved 1.600 punktet et par gange, og pt. befinder vi os i en værdi på 1.610. DAX (13.964) har sit toppunkt placeret ved 16.300, og afstanden oppefra og ned er dermed kun på 14 pct.

Mit gæt er at DAX vil kunne klare et 20 pct. fald regnet fra toppen, altså test af 13.000, uden at ryge over i en negativ trend men derimod svinge opad på ny.

C25 er som omtalt denne gang placeret forrest blandt de europæiske aktiemarkeder i cyklisk forløb. Vi burde få gavn af selskabernes nichekarakter, som udgør et sikkerhedsnet nedad.

Til gengæld har vi mindre elastik opad i faser med kraftige opsving i konjunkturerne. Det er to sider af samme mønt.

Se hele artiklen på EuroInvestor