Aquaporin: Genial men kompliceret løsning på vandbehandling

af | okt 5, 2021

Vandforsyning og vandrensning er en af verden største udfordringer og et punkt i FN’s verdensmål. Befolkningspres med koncentration i og omkring storbyer indgår som et vigtigt element i denne udvikling. Problemerne i Californien og en række tilsvarende steder med vandmangel, tørke og skovbrande er i vid udstrækning en konsekvens af koncentration af store befolkningstal i verdens storbyer. Urbanisering rejser en stribe praktiske udfordringer og forkvakler folks forståelse af virkeligheden

Adgang til rent vand handler samtidig om energi, og dermed prisen for at fremskaffe tilstrækkelige mængder og/eller at rense spildevandet så effektivt, at vandet kan recirkuleres. Hvis man har energi nok, kan man også skaffe rent vand – for det koster penge. Tidens miljøkrav om reduktion af CO2 udledning udgør nærmest en stopbom for afsaltning og andre energikrævende metoder til at skaffe vand. Ikke godt for vandforsyningen.

I geopolitik indtager adgang til vand en central rolle – selv om der indtil videre er få direkte konflikter om dette spørgsmål. Den mest kendte sag herom drejer sig om Nilen, hvor Egypten og Sudan kan risikere at blive berøvet den naturlige tilstrømning af vand i floden. Så længe der er nedbør nok, er der ingen konflikter. Hvis der opstår tørke i højlandet ved flodernes udspring, kan det derimod hurtigt gå galt. Så vinder førstevælgeren, da han har bygget en stor dæmning. Vand bliver et vigtigt punkt fremover. Derfor vil prisen på især rent drikke- og procesvand stige, men normen herfor er ikke veldefineret. Vand opdelt efter varierende renhed vil også blive en metode til at udnytte de begrænsede ressourcer bedre og billigere.

Markedet for vand: efterspørgsel over for udbud og teknologi

Efterspørgslen på vand består af et rent nødvendighedsbestemt mindsteomfang plus et variabelt volumen afhængig af leveforhold (klimaforhold og indkomst) og erhvervsstruktur. Behovet for rent drikkevand giver sig udsalg i et markant stigende forbrug af vand på plastflasker. Det har en uhørt stor negativ sidevirkning i form af ressourceforbrug til transport og køling (dårligt for miljøet) samt enorme mængder plastaffald.

Teknologi til at fremskaffe rent vand er interessant, da det kan forbedre tilførslen og nedsætte det samlede vandforbrug. Udgangspunktet med udnyttelse af naturens lettest tilgængelige ressourcer har ført til en lav pris per kubikmeter og voksende problemer med at skaffe tilstrækkelige mængder. Derfor er vand ved at skifte status fra let tilgængelighed og lav pris til begrænset tilførsel og højere pris.

Løsningen på vandmangel skal findes i forbedret teknologi. Det gælder både forbruget og tilførslen af vand. Et vigtigt punkt bliver mere effektiv udnyttelse af vandmængderne, og en række steder vil der formentlig komme en opdeling af vand efter renhed og formål ved anvendelsen (graduering ud fra behovet for renhed). Omkring tilførsel af vand kan teknologisk udvikling også hjælpe med at løse de tiltagende problemer, og her kommer selskabet Aquaporin ind i billedet med sit High End kvalitetskoncept.

Aquaporin

Selskabets metode er næsten modsat alle andre, som benytter den praktiske vinkel at gøre mindst muligt til den lavest mulige pris. Kravet til renhed for at forhindre infektionsrisiko kan i princippet klares ved opvarmning til 70 grader, men det sikrer jo ikke mod giftstoffer eller dårlig smag.

Aquaporin søger at efterligne naturens egen håndtering af vand i celler. Det videnskabelige gennembrud for forståelsen af aquaporin proteiner er af ny dato (1992) og blev anført af professor Peter Agre, som modtog en Nobelpris i 2003 for denne indsats.

Se hele artiklen på EuroInvestor