Ambu: ZOOM IN er motto for genrejsningen

af | nov 23, 2022

Årsregnskabet for 2021/22 giver en udmærket redegørelse for selskabets situation og de tiltag, som er sat i gang for at komme ind i en holdbar udvikling med høj vækst og et niveauskift opad i indtjening.

Til gengæld ser man ikke tilbage på sammenhængen omkring egne fejl i beslutninger og handlinger (eller mangel på samme). Man ser ikke tilbage men fremad.

Pointen i det skuffende forløb med en form for afsporing ser heldigvis ud til at være erkendt af bestyrelsen og den nye topledelse. Ambu kørte frem med al for høj fart omkring produktudvikling og lancering af de nye typer på markedet.

Man vil bruge visualiseringsproduktet aScope som en platform, der kan videreudvikles og tilpasses til brug flere steder i den menneskelige krop. I første omgang var det lungerne, og efterfølgende er der tilføjet hals/næse/øre, urinvejene og mave/tarmsystemet.

For at klare den forventede vækst blev der bygget en ny fabrik i Mexico, og den indledte sin produktion sidste år. Yderligere havde den nu fratrådte topchef fået gennemført en markant udvidelse og omlægning i USA, hvor Ambu selv overtog salg og distribution.

Det var Fuld Fart Frem. Personalestaben blev næsen fordoblet, men nu er der atter gearet ned med over 10 pct.

Uanset det står Ambu fortsat så stor som aldrig før, og det samme gælder for omfanget af den investerede kapital. Den er nået op på 5,9 mia. kroner. Pengene fossede ud sidste år, hvor nettogælden voksede med 900 mio. kroner til 1.658 mio. kroner.

Nu bliver der strammet op og indsatsen fokuseres. Kodeordet er: ZOOM IN. På dansk: Koncentration om det vigtigste.

Eksprestoget måtte bremse op
Britt Meelby overtog i maj posten som topchef. Hun havde et godt kendskab til virksomhedens forhold fra en post i bestyrelsen. Linjen er ”Ny realisme” omkring selskabets evne til at klare opgaver, og derfor fokuserer man på at løse de vigtigste opgaver først.

Det drejer sig om produktforbedring og en mere målrettet salgsindsats. Nye markeder må vente indtil Ambu har bidt sig bedre fast i kernelandene, hvilket er USA og Europa.

Udfordringerne ser ud til at være til at klare i løbet af et par år, men det bremser ekspansionen og forsinker det videre forløb med en påtænkt storstilet vækst. Balladepunktet ligger inden for det forholdsvis nye produktområde for visualisering, som blev åbnet i 2009. Ambu’s aScope koncept har fordele ved at være engangsudstyr.

Derved forhindres overførsel af sygdomme, hvilket kan indtræffe ved udstyr til flergangsbrug, som skal vaskes og desinficeres. Den igangværende forsinkelse hos Ambu er en gave til konkurrenterne, som får tid til at udvikle engangsløsninger.

Ambu’s indtog i et marked med eksisterende produkter er udtryk for ”disruption”. Den teknologiske udvikling af elektronik, software og materialer har givet denne mulighed.

Ambu har i lyntempo udvidet sortimentet, så det dækker de vigtigste dele af kroppen omkring undersøgelse af mulige sygdomme og til dels anvendelse ved operationer. Kræftundersøgelse af mave- og tarmsystemet foretages i et meget stort antal, og derfor er det vigtigt at kunne tilbyde velfungerende produktløsninger hertil.

Markedsandelen inden for visualiseringsudstyr viser, at Ambu kun lige er kommet i gang. Det samlede antal handlinger med brug af den slags udstyr anslås til 100 mio. om året.

Ambu har et salg på 1,7 mio. styk, men som anført skal man først til at betjene det store marked for mave/tarm.

Besparelser ved målrettet indsats
Der er mere tale om en opstramningsplan end krisehåndtering. Vækstforløbet for de nye produkter er kørt ud i rabatten og næsten gået i stå.

I forhold til udvidelsen af salgsindsatsen og ibrugtagning af den nye fabrik i Mexico er det skuffende og kræver handling for at komme tilbage på sporet.

Linjen er fokusering af indsatsen for at videreføre væksten samtidig med, at der tages fat på at løse de specifikke problemer. Man udskyder lancering på flere markeder. Ro på nu.

Direkte besparelser bliver også gennemført. Det drejer sig dels om en generel opstramning og dels om noget der ligner stop for nye produktudviklingsprojekter i de to gamle segmenter, anæstesi og patient overvågning (elektroder mv.).

De to modne cash cows må altså tage en pause, hvor Visualisering prioriteres.

ZOOM IN er motto for de næste par år indtil der igen er styr over det hele og dynamikken kommer tilbage i virksomheden. Så skal der fuld fart på væksten igen.

Tidsmæssigt burde det være muligt at få problemerne løst og styr på hele organisationen i løbet af de kommende to regnskabsår. Forløbet har allerede været i gang i et halvt år.

Perspektiv og aktieforhold
Guidance for 2022/23 er forsigtig. Ledelsen forventer kun en vækst i omsætningen på 5-8 pct. Der tales også om en blød start og voksende fremdrift i løbet af året, hvilket er helt naturligt.

Tidligere har Ambu angiveligt benytter rabatter (i USA må det formodes) for at fremme salget, og den metode standses helt. En påvirkning af salg og indtjening vil indtræffe, og det kan være en del af forklaringen på udsigt til fremgang senere på året, når indkøberne har vænnet sig til de nye vilkår.

Overskudsgraden (EBIT) forventes kun at blive på 3-5 pct. før særlige poster. Selv om det er bedre end det seneste års resultat på nulpunktet, så er der lang vej op til målsætningen om at opnå en EBIT-rentabilitet på niveau med branchen.

Så vidt jeg forstår forholdene, betyder det ca. 25 pct. som norm.

Salgsmæssigt taler ledelsen om tocifret langsigtet vækst. Disse målsætninger er formuleret bredt og må mest opfattes som udtryk for ledelsens egen tiltro til succes for genoptagelse af selskabets langsigtede udvikling i retning af en solid placering i markedet for visualiseringsløsninger til hospitaler og specialklinikker.

Strategien holder – problemerne er forbigående.

Det er da også dette potentiale, som investorerne fokuserer på i Ambu. De store drømme brast imidlertid om en fantastisk udvikling i løbet af de nærmest kommende år og videre vækst herefter i et mere normalt tempo, når det første ryk opad var overstået med etablering af en solid markedsposition for Ambu-udstyret.

Opgaven for ledelsen og selskabet som helhed består derfor i at løse de konkrete udfordringer med nogle af de mange nye produkter og så få hele foretagendet til at løbe sammen afsted for at udnytte salgspotentialet og videreudvikle produkterne.

En positiv udlægning af Ambu’s udvikling i de seneste år er, at man ganske enkelt overvurderede sine egne kræfter og styrke, hvorved man faldt over sine egne ben. Den negative udlægning er, at de eksisterende udbydere i dette nichemarked lod Ambu fare af sted og betale startfasen for indførelse af engangsudstyr, hvorefter de nu vil følge efter i samme spor.

Aktiemæssigt kræver Ambu tålmodighed. Den forsigtige guidance for 2022/23 tyder på et EBIToverskud på max. 250 mio. kroner, og dermed et ordinært nettoresultat på ca. 150 mio. kroner.

Indtjening pr. aktie vil så blive på 0,6 kroner! P/E tallet er meningsløst. Hertil kommer særlige poster, som må trække nedad.

Egenkapitalen er på 4.261 mio. kroner, så forrentningen vil ligge under 4 pct. Hovedsagen er dog, at pilen ikke længere peger nedad men drejer lidt op over østlig retning.

Skuden skal vende, før der kan komme fart på igen. Vendepunktet skal dokumenteres i 2022/23.

For 2023/24 er der udsigt til genrejsning, men næppe mere end langsom fremgang. Det hele kan dog udvikle sig bedre og hurtigere, hvis Ambu formår at klare udfordringerne konstruktivt og er i stand til at markere sit comeback tydeligt.

Selskabet er ikke i krise men skal forbedre sig.

Forløbet for aktiekursen har været overdreven voldsom begge veje – en top omkring 360 og en bund ved 60. Mange iagttagere begår den fejl, at de tror mere på børskursen end selskabets informationer. Halen logrer med hunden.

Se hele artiklen på EuroInvestor