Ambu: Investorernes tålmodighed er på prøve

af | nov 10, 2021

Investorernes tålmodighed har været – og er fortsat – sat på prøve i Ambu.

Den korte beskrivelse af forløbet er, at selskabet snublede i starten med at udvide produktsortimentet inden for engangsvideoskoper (endoskoper). De bruges ved undersøgelser og operationer på sygehuse.

Der blev derfor ansat en ny topchef, og bestyrelsen er efterfølgende også blevet reformeret.

Opgaven lød: ”På den igen”. I starten har en ny topchef ekstra handlefrihed og fordel af større tålmodighed hos bestyrelse og aktionærer end forgængeren. Han skal jo løse en krise.

Det benyttede Juan Gonzalez sig af til at geare op for udgifterne (tempoet) og til at træffe beslutning om, at Ambu selv overtog salget i USA inden for endoskoper.

Svagt resultat

Hvedebrødsdagene er dog overstået, og nu skal der leveres resultater. Det har imidlertid haltet med tempoet trods stor indsats af ressourcer. Den investerede kapital er således på to år udvidet med 1,5 mia. kroner til 4,7 mia. kroner. Heraf udgør de immaterielle aktiver 3,2 mia. kroner.

Finansieringen består af 4,0 mia. kroner i egenkapital og nettogæld på 759 mio. kroner. Det finansielle beredskab oplyses til at være på cirka 1,0 mia. kroner.

Tallet er passende, men det skal lige huskes, at Ambu i januar 2021 hentede 1,3 mia. kroner brutto fra investorerne ved aktiesalg.

Der pløjes gevaldig med penge ned i produktudvikling – opgjort i cash var beløbet sidste år på 562 mio. kroner, hvoraf en stor del aktiveres. Selskabets frie cash flow er derfor svagt med et outflow, også kaldet Cash Burn, på -245 mio. kroner. Året før var tallet -133 mio. kroner.

En ny fabrik i Mexico til fremstilling af endoskoper bliver snart færdig, idet der er sat fart på projektet. Anlægget skal tages i brug og køres ind i løbet af det kommende halve år. Prisen udgør 225 mio. kroner. Ambu gør sig klar til at kunne håndtere et ryk opad i afsætningen i USA.

Vigtige produktgodkendelser og lanceringer er nemlig ved at blive rullet igennem, og så skal salgsindsatsen vise styrken i selskabets engangskoncept. Trumfkortet er at minimere risikoen for overførsel af smitte pga. mangelfuld rengøring og sterilisering af udstyr, som bruges igen og igen.

Ambu har angiveligt opnået gode salgsresultater i de første segmenter, som var luftvejene. Urologi er næste trin, men det største stykantal findes i segmentet for mavetarmsystemet. Her påregnes godkendelser i USA at blive opnået i løbet af det nye regnskabsår 2021/22.

Se hele artiklen på EuroInvestor