Aktiesparekontoen kort fortalt

af | maj 19, 2021

Ordningens omfang er indtil videre begrænset til et indskud på max. 102.300 kr. (2021) pr. person. Eventuel værdistigning får lov at forblive inde under ordningen, men der skal betales 17 pct. skat opgjort efter lagerprincippet (ikke realiserede kursgevinster beskattes derfor ud fra kursværdien pr. 31-12). Skattesatsen på 17 pct. er lavere end de gældende satser for Aktieindkomst på 27/42 pct. (den høje sats gælder fra 56.500 kr. og opad). Heri ligger Aktiespareordningens egentlige fordel.

Det andet og reelt lige så vigtige punkt er, at man ikke som borger skal holde styr på sine handler. Banken indberetter hele forløbet og beregner skatten, som de også sørger for bliver indbetalt. Kort sagt er det en lille oase i den trøstesløse danske skatteørken. Her er et afgrænset frirum, hvor man som investor kan boltre sig eller optræde mere konstruktivt afdæmpet alt efter temperament.

Fordelene tilsiger, at man for det første skal gøre noget aktivt for at kunne få gavn af ordningen og for det andet, at man bør prøve at opnå et godt afkast og lade saldoen vokse så meget som muligt. Man kan også trække sine penge ud igen og holde en pause eller helt opgive at bruge denne platform, men det kræver dog henvendelse til banken og tid til manuel ekspedition. Hvis man opgiver som følge af kurstab, er der dog ingen kære mor. Man skal indhente sine tab igen inden for ordningens rammer for at få tabet modregnet. Så man bør ikke optræde for kæk og uansvarlig. Der er også regler for adgang til genopfyldning med penge, hvis man synker i stedet for at vokse i saldo.

Børn og børnebørn er et særligt kapitel, og man skal her være opmærksom på reglerne for gaver før det hele tager fart.  Desuden kan børn under 18 år uden en almindelig indkomst have fordel af at placere penge som opnår såkaldt kapitalindkomst (NB: ikke Aktieindkomst), da den vil være skattefri et langt stykke. Det kræver præcis styring, så barnet ikke kommer i klemme i skattevæsnets store møllehjul inden vedkommende overhovedet er blevet myndig. De gode græd, og de onde lo.       

Skattefordel – minusrenter – høje udgifter i investeringsforeninger

Der findes altså en skattefordel, som man dog tvinges til at være aktiv for at opnå. Man må tage fat på opgaven som investor for at kunne tjene udbytter og kursgevinster hjem under Aktiespareordningens paraply. Det er jo sundt og godt.

Situationen med minusrenter på indlån i bankerne er blevet skærpet markant fra årsskiftet. Det udgør også en tilskyndelse til at styre sine penge mere fornuftigt end tidligere. Man bør undgå at have store beløb stående på indlån, som venter på aktivering eller bare bruges som reservetank mod uventede udgifter eller er klar til kommende store projekter lidt ude i fremtiden.

Aktiespareordningen kan benyttes til at reducere saldoen med en god luns. Ægtepar skal oprette en hver.

Placering af pengeindskuddet under Aktiespareordningen i en investeringsforening kan bruges som metode til at undgå selv at skulle beslutte køb og salg, men der skal være tale om en investeringsforening med aktier som placeringssted. I de gængse danske foreninger med aktiv placeringspolitik må man påregne årlige udgifter på ca. 1,5 pct., og det reducerer afkastet.

Under de nuværende forhold på finansmarkederne med nullignende renteniveau og All Time High aktiekurser kan man næppe påregne at opnå et afkast på aktier 10 år frem på niveau med den historiske norm, der normalt angives til ca. 7 pct. årligt. Jeg gætter på ca. 5 pct. over de kommende10 år – forudsat der ikke indtræffer et nyt dramatisk børskrak. Omkostningerne inde i foreningen vil med andre ord æde hele 30 pct. af bruttoafkastet (1,5/5,0). Tilbage vil der vel være 3,5 pct. Det er dette tal man skal prøve at overgå, hvis man selv vil varetage opgaven med at passe sine investeringer – og det burde være muligt for de fleste mennesker. Med andre ord er det dyrt at være doven og lade andre bestemme over sine penge.

Der findes også såkaldt passive investeringsforeninger (placerer pengene ud fra facitlister i form af aktieindeks mv.) med markant lavere udgifter, men her skal man være opmærksom på, at reglerne for skattemæssig aktieplacering skal overholdes.

Vælg en bank med lave handelsudgifter, hvis du vil være aktiv

Aktiesparekontoen er ideel til aktiv handel, og derfor vil udgifterne ved køb/salg få betydning for det samlede afkast. Desuden er der tale om en separat ny konto, som skal oprettes. Inden man gør som man plejer ved at etablere Aktiesparekontoen i sin sædvanlige bank, bør man overveje spørgsmålet åbent. Der findes banker med en profil for Aktiesparekontoen som passer hertil i form af lave udgifter til handel og depot. Her står internetbørshandlerbanker med gode tilbud og let anvendelige børsplatforme.

For Nordnets vedkommende åbnes der dog først op for denne kontoform senere på året. Succesen for dette produkt er så stor, at man må følge med selv om der er tale om begrænsede beløbsstørrelser og administrationen er besværlig. Aktiesparekontoen er en god læreplads for nye investorer, og det er små kunder som til sidst bliver store.

Er det ulejligheden værd?

Ja, det må man sige. Hvis du er doven og vælger en investeringsforening med formodet 3,5 pct. i nettoafkast vil du tjene ca. 3.500 kr. Efter 17 pct. skat kan du dermed satse på at tjene netto 2.900 kr. Men du sparer også 0,6 pct. i negativ renteudgift, som efter 33 pct. skat (rentefradragets værdi) udgør en udgift netto på 400 kroner. Samlet gevinst +3.300 kroner efter skat.

Hvis du selv kan tjene det samme afkast på 5 pct. fra dine aktier under Aktiesparekontoen, vil du have en gevinst efter skat på 4.150 kroner (5.000 X 0,83). Herfra skal dine handelsudgifter dog fratrækkes, fx 300 kroner efter de 17 pct. i skat. Netto vil du tjene 3.850 kroner + de 400 kroner fra sparet negativ renteudgift efter skat. Samlet kan du altså gå på jagt efter +4.250 kroner efter skat.

Hvis I er et ægtepar bliver det dobbelt op. Summen af vilkårene for Aktiesparekontoen, minusrenter på indlån og omkostningsprocenten i investeringsforeninger tilsiger, at man selv bør tage aktivt fat.  

Lau Svenssen har en Aktiesparekonto (men handler for lidt).