Aktiemarkedet – fugl eller fisk?

af | sep 6, 2022

Sjældent har der været så dyb uenighed om aktiemarkedets situation og dermed potentiale opad henholdsvis risiko nedad. Et centralt punkt desangående udgør vel i sig selv en del af forklaringen: antallet af aktører har aldrig været større.

Aktier er hård kost. Jo flere medløbere og kustoder, desto mere uro og jamren. Man skriger efter sikre holdepunkter.

Det er resultat af 30 år med en positiv trend i aktiemarkedet, hvor obligationer er fjernet som alternativ placering. Den positive kursudvikling var så vedholdende og stærk, at gryden er kogt over flere gange: Emerging Markets i 1997, IT-sammenbrud i 2000, Finanskrise i 2008, og Corona-dyk i 2020.

Hver gang er aktierne kommet tilbage igen med fornyet dynamik. I andet halvår 2021 kørte kursudviklingen omsider træt. Årsagen var en kombination af All Time High feber og ændring i økonomien. Aktørerne opdagede pludselig, at der er stor down side risk. Samtidig kom der pres i økonomien fra en ny vinkel, inflation.

Udviklingen i de interne energipriser i EU på naturgas og elektricitet røg afsted opad flere måneder før den reelle og alvorlige belastning indtraf som var Ruslands angreb på Ukraine d. 24 februar. Russernes overfald på nabolandet har sat skræk i alt og alle. Den kolde krigs dybe frygt blev til virkelighed.

Situationen i Europa
EU er blevet klemt pga. importafhængigheden af naturgas fra Rusland. Andelen herfra i EU’s forbrug udgør 35 pct. Strukturen for rørledninger ligner dog en nålepude. Derfor rammes Tyskland hårdest. De gensidige sanktioner og chikaner mellem EU og Rusland er udtryk for skyggeboksning.

Den såkaldte krise i EU drejer sig om ekstreme prisstigninger i markedet for kontrakthandel med disse former for energi. Kontrolmyndighederne i EU havde glemt at tøjle de vilde kræfter på dette ikke-åbne marked. Nu er man omsider ved at komme i gang med at hanke op i sagerne.

Derfor er der håb om en nedkøling af de opkogte markeder og et drop i prisniveauet uanset om hvor meget gas der importeres via Nordstream 1. Regulering er nødvendig – muligvis kvoter og rationering.

Forløbet er et uheldigt eksempel på vedvarende høj risiko for vild spekulation i alt mellem himmel og jord. Enhver er sin egen lykkes smed i en markedsøkonomi. Der er mange risikovillige storaktører i Hedge funds mv. De jagter hele tiden lukrative gevinstchancer. Penge er der masser af som følge af massive statsunderskud og lav rente.

Magthaverne i det politisk-administrative bureaukrati har kigget passivt og aner ikke hvad de skal gøre. Der er frit spil.

Medierne er ivrige for at bringe opsigtsvækkende skrækhistorier, som fremkalder yderligere hamstring: Breaking News! En selvdestruktiv cocktail. Det reale indhold af bitterstoffer burde være til at klare.

Europa er derfor under pres. De høje interne energipriser rammer forbrugerne direkte, da der er tale om nødvendige forsyninger. Når der er skruet ned for lys og varme, fortsætter resten af forbruget.

Den samlede købekraft spoleres, når store beløb skal bruges på prisstigninger i energi. Det er ved at udløse en hård opbremsning i hele samfundsøkonomien. En recession.

Den afledte påvirkning af renteniveauet har haft en første test for så at tage en pause. Hvis ikke energipriserne nedsættes, vil renterne for alvor rykke opad igen og passere toppunktet – herhjemme: over 5,0 pct. for et 30-årigt realkreditlån. Så skubber man en dominobrik mod boligmarkedet. Kædereaktioner truer.

Euro er i år faldet med 15 pct. i værdi mod dollar. Det betyder forbedret konkurrenceevne men også et ekstra skub til inflationenen fra højere importpriser.

Aktiviteten udviklede sig godt indtil der indtraf en opbremsning med baggrund i det store hop opad i forbrugerpriserne på energi. Statskasserne er derfor ved at blive åbnet med hjælp til udvalgte grupper i håb om at kunne forhindre store lønkrav og opretholde ro i samfundet. Politisk uro, ballade og opbrud er en latent trussel, så snart der kommer fred i Ukraine.

Perspektivet er desuden, at EU må påregnes at skulle genrejse Ukraine som samfund, når der opnås en varig fred. USA har taget sig af størstedelen af våbenhjælpen, men opgaven med genskabelse af en normal tilværelse for ukrainerne vil blive en opgave for EU-landene. En stor regning er på vej.

Endvidere må det formodes, at en fredsafslutning i Ukraine kan blive fulgt op af et opbrud i nabolandet Belarus. Det er kun et spørgsmål om tid. Nye udfordringer kan være på vej.

Situationen i USA
Landet oplever høj inflation men har ingen krise angående priser eller forsyning med naturgas. Tværtimod er der høj vækst i output og eksportindtægter fra skifferfelter. Økonomisk kører USA på fuld damp.

Det svage punkt er de dybe sociale og politiske spændinger i befolkningen. Midtvejsvalget i november vil give et mere klart billede af opsplitningen på kryds og tværs. De interne spændinger i Det republikanske Parti er vigtige, da der kan opstå en form for opdeling af partiet.

USA fastholder kun sin absolutte førerposition i verden som følge af landets størrelse og akkumulerede magtbastion. Der mangler seriøse udfordrere. Næst egen styrke er andres svaghed ikke at foragte. Uanset disse fordele af Grandfather Rights, så har USA passeret sit toppunkt.

Hvis USA er på vej mod en delvis indre opløsning, er det slut med at støtte sig til fordums storhed. Frygt for onde fjender ude i verden er den sidste trussel, som politikerne kan bruge til at samle landet.

Situation og perspektiv for aktiemarkederne
Udviklingen i Ukraine dominerer opmærksomheden i disse måneder. Med al respekt er det fejltagelse. Der er opstået paniske tilstande i EU omkring afgørende forhold inden for forsyning med energi, altså rent prismæssigt.

De reelle forsyningsmæssige problemer ser ud til at være til at håndtere. EU-ledelsen har klumret og sovet i timen, mens russerne forstår at skabe uro og ballade.

Det betyder i sagens natur, at det vil være muligt at skabe ro og orden i prisforholdene og regulere tildelingen af naturgas i det omfang det er påkrævet. Før eller siden må der jo komme forståelse og klarhed om årsager og virkninger. Det ligner mest af alt et selvmål inde i EU. Problemer, som er skabt af mennesker, kan også løses af mennesker.

Om EU kan finde ud af det uden at få et skub udefra ved en fredsaftale i Ukraine er svært at vurdere. Det handler som anført om mennesker, der enten kan tage fat eller lade stå til.

Krisen kan med andre ord hurtigt blive bragt under kontrol. Hvis cirkusforestillingen fortsætter, kan det føre til voldsom uro i EU-landene, når der på ny bliver fred og alle trusler dæmpes ned. Uduelige politikere og administratorer vil blive sat på porten.

USA er netop nu fokuseret på Midtvejsvalget med politisk tilsvining fra begge partiers side. USA knager i fugerne. Denne gang er der ikke tale om en konfrontation mellem Nord- og Sydstater. Kyststaterne står i et modsætningsforhold til indlandet.

Aktiemæssigt er der en fællesnævner for USA og Europa omkring inflation, rente og statsunderskud samt størrelsen af statsgælden målt i forhold til BNP. Det er nogenlunde ens. Højere rente er perspektivet, men det vil formentlig ramme obligationer hårdere end aktier.

Aktier repræsenterer levende virksomheder, som kan hæve priserne og øge indtjeningen. For obligationer er inflation svindsot. I startfasen er inflation en fordel for virksomheder. Hvis inflationen fortsætter opad i tempo eller svinger meget fra år til år, ændrer det sig til at udgøre en belastning. De svagest stillede personer er taberne hele vejen.

Inflationens løft opad er dybest set et tegn på aktivering af den store likviditet. Den økonomiske kapacitet er for lille i forhold til efterspørgslen. Det er Demand Pull inflation. Cost Push kommer i kølvandet herpå.

Selskaber med real fremstilling må blive vindere ved et sådant forløb, mens IT-services, gadgets og underholdning må blive taberne i denne fase. Det peger i retning af en sektor-rotation back to basis.

USA står industrielt svagt i forhold til Europa, Japan, Kina og resten af Asien. Til gengæld har USA formået at placere sig i lederrollen inden for de moderne IT-baserede servicekoncepter med høj vækst. Kendetegnet er, at udviklingen drives og styres af udbyderne, IT-selskaberne.

Det har ført til benovelse og vækstbegejstring blandt investorerne. Hertil kommer Wall Street’s udnyttelse af deres børsmarkeds ledende stilling. First In – First Out. Brokers i New York er altid et skridt foran, så pas på med at stole på dem. Det er blot et godt råd.

Resten af verden, Emerging Markets, er ikke kommet ind i varmen aktiemæssigt – selv om de ikke påvirkes af Ukraine-krigen. Niveauskiftet opad i inflation kan de sagtens klare. Påvirkningen fra prisen på olie og naturgas er begrænset. Udviklingen i fødevarepriserne udgør det følsomme punkt.

Kina er inde i en fase med tab af vækstevne. Fører det til politiske forandringer? Modernisering og større åbenhed?

Recession eller en form for stagflation truer med at brede sig. Det er imidlertid svært at drosle ned, når der findes et enormt finansielt beredskab af penge, som let kan flyttes. I øjeblikket er der mere tale om en form for koma forårsaget af dyb uklarhed med fremtiden og rådvildhed.

Vi udsættes for utrolige udviklingsforløb med krise i fyrrummet og ved HFI-relæet. Hvem ville tro det på forhånd?

Enten skal man reducere sin risikoprofil og sælge ud, men hvad skal man så gøre med pengene? Eller man skal satse langsigtet på at kigge igennem tågen og forsøge at placere sig i aktier, som vil være stærkt efterspurgte, når den nuværende tilstand med frygtbaseret paralysering er overstået.

Konklusion
Som investor er det nærmest umuligt at optræde dygtigt på kort sigt. Alt kan ske. Man må i den sammenhæng prøve at vurdere forskellige udfaldsmuligheder og satse herudfra.

Den anden og mere sikre metode er at tænke langsigtet og acceptere de mulige stød af negativ art, som vil kunne fremkomme før verden atter bliver nogenlunde normal. Ja, det tror jeg faktisk, at verden bliver.

En sådan strategi må søge at udnytte kurspotentialet i en sektorrotation. Traditionelle virksomheder

med en god konkurrenceevne og et stærkt varesortiment på hylderne med et reelt behov hos kunderne må vinde og har udsigt til at tjene kassen. Kursniveauet er ikke højt for sådanne selskaber, hverken i Europa eller USA. Europa har dog en stærkere samling af disse virksomheder end USA.

Omvendt er kursniveauet fortsat højt for darling-aktier blandt IT-lokomotiverne i USA. Pilen burde fortsat pege nedad for Nasdaq indekset som konsekvens. Mit gæt er niveauet 10.000 +/- 10 pct. som bund. Tidsmæssigt vil truslen om et besøg nede i denne ”høje kælder” næppe være overstået før om et par år. Der skal fast grund under fødderne, og det tager lang tid at fjerne IT-optimismen.

Se hele artiklen på EuroInvestor