Absurde forsyningsproblemer i overflodssamfundet – en advarsel

af | aug 31, 2021

Paradoksproblemer i kølvandet på Corona med nedlukninger fulgt af genoplukning er ved at blive stadig mere synlige. Der er stribevis af problemer med vareknaphed og leveringstid, hvilket fører til prisstigninger. Alle vil jo gerne have fat i de nødvendige eller ønskede ting for at udføre de opgaver (fx byggeri), som man er i færd med. Ellers går det hele i stå. Verdens bilfabrikker påregner i 2020 at fremstille 7 pct. færre personbiler end efterspørgslen kan bære. Dermed siges det også, at branchen skubber en pukkel af forventede ordrer foran sig. Det vil betyde høj aktivitet i 2022, hvor der gradvis forventes at blive leveret flere af de nødvendige mangelvarer, fx Semiconductors.

Leverandørerne har opdaget købernes iver og skruer derfor op for priserne. Inflationen er ved at skyde i vejret, og det kan efterfølgende presse renten opad Det vil true boligpriserne og byggeboom’et. Centralbankerne søger fortsat at blokere økonomiens naturlige mekanisme med selvstabilisering via renten, idet de opkøber obligationer. De retter ”bare” ind i forhold til regeringerne, som ønsker økonomisk stimulering. Alle grupper, der larmer op og masser på for at få positiv særbehandling, støttes. Hvem betaler mon gildet?

Konflikt om ansvaret lurer under overfladen

Det rejser en række alvorlige spørgsmål om de vestlige samfunds evne til at fungere, eller muligvis skal spørgsmålet omformuleres: de vestlige markedsøkonomiers evne til at klare at blive dirigeret drastisk rundt af Corona-paniske politikere, der ikke har nogen forståelse af virkeligheden. Det er her fadæsen ligger, men det antaster The Establishment og hele vores sløve samfundsstruktur: det er udtryk for voldsomme tømmermænd efter Corona-panikken, hvor regeringerne på rad og række overreagerede i rådvildhed.

På et dybere plan er det en konflikt mellem en snæver gruppe af ledende akademikere (Systemet) og borgerne. Vi er blevet hundset rundt med og har båret et enormt tab (netto) under Corona. Brutto er regnestykket mere indviklet, da støtteordninger har afbødet tabet i tiden med stop – for mange men langt fra alle. Fordelingen af hjælpeordningerne har nemlig på ingen måde været ligelig. I Danmark har det med bureaukratisk snilde begunstiget en kreds af interessegrupper tæt på Aftaleøkonomiens kerne.

Da regningen jo skal betales af hele befolkningen – og reelt kommer pengene fra skaffedyrene i den private sektor – er den i virkeligheden helt gal. Til gavn for den samfundsmæssige stabilitet er der heldigvis tale om så uklare foranstaltninger, at de færreste kan begribe konsekvenserne af Corona-hjælpeforanstaltningerne. Vi er i 2020 blevet ramt af et enormt indkomsttab, og det er kun højere priser på boliger og aktier, som holder humøret oppe. Men det er papirgevinster, altså ”tomme kalorier”. Tabet i trivsel under isolationsfasen er formentlig endnu større end det økonomiske tab, da Danmark har en offentligt organiseret serviceøkonomi med mange hjemsendte.

Se hele artiklen på EuroInvestor